Skoči do osrednje vsebine

Pooblastilo za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

Pogoji za pridobitev pooblastila

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec, so predpisani v 6. členu Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Izvajalec mora:

  • imeti registrirano dejavnost za tehnično preizkušanje in analiziranje;
  • imeti za nedoločen čas zaposleno osebo, ki ima pri Inženirski zbornici Slovenije opravljen strokovni izpit za pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnike in izpolnjuje pogoje za tehničnega preglednika iz 7. člena tega pravilnika, ter za nedoločen čas zaposleno osebo, ki ima pri Inženirski zbornici Slovenije opravljen strokovni izpit za pooblaščenega inženirja s področja strojništva in izpolnjuje pogoje za tehničnega preglednika iz 7. člena tega pravilnika;
  • imeti tehnično opremo za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite iz 9. člena tega pravilnika oziroma z njo razpolaga;
  • imeti dokumentirano metodologijo preizkušanja za vsako od skupin sistemov aktivne požarne zaščite iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki je skladna s tem pravilnikom, predpisi in drugimi normativnimi dokumenti, ki urejajo graditev (v nadaljnjem besedilu: metodologija preizkušanja);
  • imeti ustrezno računalniško strojno in programsko opremo, oziroma z njo razpolaga in ima zadostno število ustrezno usposobljenih oseb za izvajanje nalog iz 5. člena tega pravilnika.

Pooblastilo se izda za nedoločen čas in za preizkušanje vseh skupin sistemov aktivne požarne zaščite, ki so opredeljeni v 2. členu Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

Izvajalec, ki želi pridobiti pooblastilo za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, mora na Upravo RS za zaščito in reševanje vložiti vlogo o izpolnjevanju pogojev, določenih s Pravilnikom o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

Vloga s predpisanimi dokazili za pridobitev pooblastila za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite se vloži pri Upravi RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.

Za vlogo in izdano odločbo se skladno z Zakonom o upravnih taksah plača upravna taksa v skupni vrednosti 22,60 EUR. Vlogi je treba priložiti dokazilo o plačilu upravne takse.

Podatki za plačilo upravne takse so:

TRR: 01100-1000315637
Sklic: 11 19127-7111002-00002021
Prejemnik: MINISTRSTVO ZA FINANCE, ŽUPANČIČEVA 3, LJUBLJANA
Koda namena: GOVT
BIC banke: BSLJSI2X