Skoči do osrednje vsebine

Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja

Pogoji za pridobitev pooblastila

Kdo lahko izvaja požarno varovanje

Požarno vrovanje lahko izvajajo pravne ali fizične osebe, ki imajo pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za izvajanje požarnega varovanja (v nadaljevanju izvajalci) in poklicne ali prostovoljne gasilske enote, ki lahko pridejo na območje požarno varovanega objekta najkasneje v desetih minutah in od varovanega objekta niso oddaljene več kot pet kilometrov.

Kaj je požarno varovanje in kaj obsega

Požarno varovanje je varovanje premoženja (varovanega objekta) pred požarom. Vključuje tehnično in fizično požarno varovanje.

Tehnično požarno varovanje obsega nadzor prenosa signalov od vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v varovanem objektu do varnostno nadzornega centra (VNC), prenos povezav VNC za varnostniki ter obveščanje in ukrepanje ob požaru. Fizično požarno varovanje obsega preventivni pregled varovanega objekta med obhodom, preverjanje stanja varovanega objekta po prejetem signalu, obveščanje pristojne gasilske enote in gašenje začetnega požara.

Kakšne pogoje je treba izpolnjevati za pridobitev pooblastila za izvajanje požarnega varovanja

Izvajalec mora:

  • imeti licenco za varovanje premoženja,
  • imeti zaposlenih najmanj pet varnostnikov za izvajanje fizičnega požarnega varovanja, zagotavljati opremo, predpisano s pravilnikom,
  • zagotavljati neposredno in stalno komunikacijo med VNC in varnostniki,
  • imeti pogodbo o zagotavljanju tehničnega požarnega varovanja, če nima lastnega VNC.

Veljavnost pooblastila

Pooblastilo se izda za nedoločen čas in velja do preklica. O vsaki spremembi je treba obvestiti izdajatelja pooblastila najkasneje v 30 dneh.

Kakšne pogoje morata izpolnjevati varnostnik in operater VNC

Varnostnik in operater VNC morata:

  • biti usposobljena za varnostnika skladno z zahtevami Zakona o zasebnem varovanju,
  • opraviti preizkus znanja oziroma usposobljenosti iz varstva pred požarom po programu, ki ga predpiše minister za obrambo.

Vloga za pridobitev pooblastila za izvajanje požarnega varovanja

Vloga z dokazili o izpolnjevanju pogojev se lahko pošlje po pošti, faksu ali e-pošti.

Naslov: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
Faks: 01 431 81 17
E-pošta:gp.dgzr@urszr.si.

Plačilo upravne takse

Za vsako vlogo in izdano odločbo se skladno z Zakonom o upravnih taksah plača upravna taksa v skupni vrednosti 22,60 evra.

Upravna taksa se plača s plačilnim nalogom, na katerem se navede:

TRR: 01100-1000315637
Sklic: 11 19127-7111002-00002021
Prejemnik: MINISTRSTVO ZA FINANCE, ŽUPANČIČEVA 3, LJUBLJANA
Koda namena: GOVT
BIC banke: BSLJSI2X