Skoči do osrednje vsebine

Pooblastilo za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov

Pogoji za pridobitev pooblastila

Kdo lahko vzdržuje gasilnike

Gasilnike lahko vzdržuje pravna ali fizična oseba, ki ima pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov (v nadaljevanju vzdrževalec). Pooblastilo izda Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Kaj obsega vzdrževanje gasilnikov

Vzdrževanje gasilnikov obsega:

  • pregled brezhibnosti delovanja gasilnika po navodilih proizvajalca,
  • servisno vzdrževanje po navodilih proizvajalca.

Kakšne pogoje je treba izpolnjevati za pridobitev pooblastila

Vzdrževalec mora:

  • biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki obsega vzdrževanje gasilnikov (po SKD 33.00),
  • imeti sklenjeno pogodbo ali drugo obliko dogovora o vzdrževanju gasilnikov s proizvajalcem, pooblaščenim zastopnikom, uvoznikom ali distributerjem,
  • imeti opremo za vzdrževanje, ki je skladna z zahtevami proizvajalca posamezne znamke gasilnikov,
  • imeti vsaj enega serviserja, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Veljavnost pooblastila

Pooblastilo se izda za nedoločen čas in velja do preklica. O vsaki spremembi je treba obvestiti izdajatelja pooblastila najkasneje v 30 dneh.

Kakšne pogoje mora izpolnjevati serviser

Serviser mora imeti:

  • najmanj srednjo poklicno izobrazbo,
  • uspešno opravljen preizkus znanja pri proizvajalcu, pooblaščenem zastopniku, uvozniku ali distributerju, in sicer za tiste znamke gasilnikov, ki jih vzdržuje.

Vloga za pridobitev pooblastila za vzdrževanje gasilnikov

Vloga z dokazili o izpolnjevanju pogojev se lahko pošlje po pošti, faksu ali e-pošti.

Naslov: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
Faks: 01 431 81 17
E-pošta:gp.dgzr@urszr.si.

Plačilo upravne takse

Za vsako vlogo in izdano odločbo se skladno z Zakonom o upravnih taksah plača upravna taksa v skupni vrednosti 22,60 evra.

Upravna taksa se plača s plačilnim nalogom, na katerem se navede:

TRR: SI 56 0110 0100 0315 637
Sklic: 11 19127-7111002-00002021
Prejemnik: MINISTRSTVO ZA FINANCE, ŽUPANČIČEVA 3, LJUBLJANA
Koda namena: GOVT
BIC banke: BSLJSI2X