Skoči do osrednje vsebine

Pooblastilo za preizkušanje hidrantnih omrežij

Za preizkušanje hidrantnih omrežij je treba pridobiti pooblastilo, ki ga v upravnem postopku izda Uprava za zaščito in reševanje.

Pogoji in dokazila

Status in registracija

Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezni statusno obliko. Pooblaščeni izvajalcev hidrantnega omrežja mora biti registriran za dejavnost tehnično preizkušanje in analiziranje (71.200).

Ustrezna oprema

Hidrantna omrežja lahko preizkuša izvajalec, če ima naslednjo opremo:

 • prehodni kos z dvema B spojkama in s priključkom za manometer v sredini – 2 kosa,
 • prehodno spojko B – C – 2 kosa,
 • orodje za delo s podzemnim hidrantom (ključ za hidrant, nastavek z enim B iztokom, ključ za spojke – 2 kompleta,
 • slepo spojko C – 2 kosa,
 • ročnik s pipo – navadni C – 1 kos,
 • ustnike za ročnike Ø 8, 10, 12, 16, 18, 20,
 • tabelo za določanje iztoka iz ročnika pri izmerjenem tlaku pri različnih šobah,
 • manometer za vodo, 0 – 15 bar, razred natančnosti 1.

Tehnični nadzornik, ki preizkuša hidrantna omrežja

Tehnični nadzornik pooblaščenega izvajalca pregleda dokumentacijo in po predpisanem postopku preizkusi hidrantno omrežje. Po opravljenem preizkusu pripravi pisno poročilo, ki mora vsebovati ugotovitve preizkusa in pomanjkljivosti, ki jih mora zavezanec odpraviti preden mu izvajalec izda potrdilo o brezhibnem delovanju. Po odpravi pomanjkljivosti mora tehnični nadzornik ponovno opraviti preizkus hidrantnega omrežja.

Tehnični nadzornik mora imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe tehniške smeri in najmanj eno leto delovnih izkušenj pri preizkušanju hidrantnega omrežja.

Postopki

Kje in kako lahko oddate vlogo

Vlogo za pridobitev pooblastila za preizkušanje hidrantnih omrežij in dokazila o izpolnjevanju pogojev pošljete na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana.

Priloge

 • Dokazilo o registrirani dejavnosti.
 • Izjava o posedovanju ustrezne opreme.
 • Dokazilo o izobrazbi za tehničnega nadzornika.
 • Izjava o potrebnih delovnih izkušnjah za tehničnega nadzornika.

Stroški postopka

Za vlogo in izdano pooblastilo je treba plačati upravno takso v vrednosti 22,60 evra.

Upravno takso plačate z univerzalnim plačilnim nalogom, na katerem navedete naslednje podatke.

IBAN: SI 56 0110 0100 0315 637
Sklic: SI 11 19127 7111002 00002022
Prejemnik: Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
Namen: plačilo upravne takse

Koda namena: GOVT

BIC banke prejemnika: BSLJSI2x.