Skoči do osrednje vsebine

Izdajanje dovoljenj za dostop do tajnih podatkov EU

Če  na svojem delovnem mestu opravljate funkcijo oziroma delovne naloge, zaradi katerih se boste morali seznaniti z vsebino tajnih podatkov EU, morate zaprositi za dovoljenje za dostop do tajnih podatkov EU.

Način izvedbe

Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov EU izdamo na podlagi pisnega predloga zakonitega predlagatelja, če imate veljavno dovoljenje za dostop do nacionalnih tajnih podatkov. Pisni predlog naj vsebuje naslednje podatke:

  • osebno ime, datum in kraj rojstva osebe, za katero se predlaga izdaja dovoljenja za dostop do tajnih podatkov EU,
  • stopnjo tajnosti tajnih podatkov EU in
  • navedbo delovnega mesta osebe.

Pisnemu predlogu mora predlagatelj priložiti izjavo o seznanitvi s predpisi, ki urejajo obravnavanje in varovanje tajnih podatkov EU, in zaprosilo za dostop do tajnih podatkov EU. Na zaprosilu mora biti glava organa predlagatelja.

Pisni predlog, podpisano izjavo in zaprosilo posredujete na naš elektronski naslov ali v fizični obliki na naslov:

Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov EU izdamo z veljavnostjo za čas, ko potrebujete dostop do tajnih podatkov EU, vendar ne dlje kot vam velja dovoljenje za dostop do nacionalnih tajnih podatkov.

Slovenskim državljanom, ki so zaposleni v Svetu EU in Evropski komisiji, izda pooblastilo za dostop do tajnih podatkov EU pristojna služba Sveta EU oziroma Evropske komisije, in sicer na podlagi našega pozitivnega mnenja.

Potrdilo o veljavnem dovoljenju

Potrdilo o veljavnem dovoljenju za dostop do tajnih podatkov EU izdamo na podlagi pisnega predloga zakonitega predlagatelja in pravilno izpolnjenega obrazca POT-EU. Potrdilo o veljavnem dovoljenju za dostop do tajnih podatkov EU izdamo v angleškem jeziku in je namenjeno udeležbi na sestankih, projektih in podobnih aktivnostih EU v tujini.