Skoči do osrednje vsebine

Izdajanje dovoljenj za dostop do tajnih podatkov EU

Če  na svojem delovnem mestu opravljate funkcijo oziroma delovne naloge, zaradi katerih se boste morali seznaniti z vsebino tajnih podatkov EU, morate zaprositi za dovoljenje za dostop do tajnih podatkov EU.

Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov EU izdamo na podlagi pisnega predloga zakonitega predlagatelja, če imate veljavno dovoljenje za dostop do nacionalnih tajnih podatkov. Pisni predlog pa mora vsebovati:

  • osebno ime, datum in kraj rojstva osebe, za katero se predlaga izdaja dovoljenja za dostop do tajnih podatkov EU,
  • navedbo tuje države ali mednarodne organizacije, do tajnih podatkov katere naj bi imela oseba dostop (EU),
  • stopnjo tajnosti tajnih podatkov EU in
  • navedbo delovnega mesta osebe.

Pisnemu predlogu mora predlagatelj priložiti izjavo o seznanitvi s predpisi, ki urejajo obravnavanje in varovanje tajnih podatkov EU, in zaprosilo za dostop do tajnih podatkov EU. Na zaprosilu mora biti glava organa predlagatelja.

Pisni predlog, podpisano izjavo in zaprosilo posredujete na naš elektronski naslov ali v fizični obliki na naslov:

Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov EU izdamo z veljavnostjo za čas, ko potrebujete dostop do tajnih podatkov EU, vendar ne dlje kot vam velja dovoljenje za dostop do nacionalnih tajnih podatkov.

Slovenskim državljanom, ki so zaposleni v institucijah EU (Svet EU, Evropska komisija), izda pooblastilo za dostop do tajnih podatkov EU pristojni organ institucije EU. Pristojni organ izda pooblastilo na podlagi našega pozitivnega mnenja.

Iskalnik