Skoči do osrednje vsebine

Prijava na usposabljanje s področja tajnih podatkov

Osnovno in dodatno usposabljanje  s področja tajnih podatkov lahko v organih in organizacijah izvajajo osebe ali organizacijske enote, ki jih določi predstojnik. Smiselno je, da tovrstno usposabljanje izvajajo osebe, ki imajo ustrezna predznanja s področja varnostnih ved in dejansko izvajajo naloge, v okviru katerih se srečujejo s tajnimi podatki, kar predstavlja neposreden prenos znanja in izkušenj ostalim uslužbencem v instituciji.

Urad vlade za varovanje tajnih podatkov izvaja usposabljanje s področja tajnih podatkov, ki je namenjeno vsem tistim osebam, ki v organih (drugi odstavek 41. člena ZTP) in organizacijah (4. točka prvega odstavka 35. b člena ZTP) izvajajo izobraževanje in prenašajo ustrezno znanje s področja tajnih podatkov na ostale zaposlene. Namen tovrstnega usposabljanja je udeležencem predstaviti integralni sistem varovanja tajnih podatkov ter spodbuditi razmišljanje o pomenu krepitve varnostne osveščenosti zaposlenih, s ciljem zagotoviti čim višjo raven zaščite nacionalnih interesov Republike Slovenije, tako da bodo udeleženci v svojih delovnih okoljih uspešno prenašali tovrstno znanje sodelavcem.

Izvajalci usposabljanj (organi/organizacije) so dolžni po usposabljanju udeležencem izdati potrdilo/dokazilo o udeležbi na usposabljanju s področja tajnih podatkov, ki mora vsebovati vsaj osebno ime, rojstni datum oziroma drug ustrezen identifikacijski znak osebe, vrsto usposabljanja (osnovno ali dodatno) ter navedbo organa ali organizacije, ki je izvedla usposabljanje.

Usposabljanje preko spletne učilnice

Za doseganje večje učinkovitosti, racionalnosti in ekonomičnosti smo pripravili tudi usposabljanje preko spletne učilnice.

Na podlagi medsebojne pogodbe med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Uradom vlade za varovanje tajnih podatkov ter mednarodno uveljavljene prakse smo z novembrom 2019 prešli na izvedbo osnovnega in dodatnega usposabljanja s področja varovanja tajnih podatkov v obliki spletne učilnice.

Za prijavo na usposabljanje s področja varovanja tajnih podatkov obvezno uporabite Excel tabelo na naši spletni strani, ki se nahaja pod »Prijava na e-usposabljanje«. Tabela mora vsebovati naslednje podatke:

  • Ime
  • Priimek
  • Naslov elektronske pošte (priporočljiva je uporaba službenih elektronskih naslovov - izogibajte se gmail, yahoo)
  • Organ zaposlitve (delodajalec)
  • Vrsta usposabljanja (osnovno ali dodatno).

Zaprosila za izvedbo usposabljanja ali prijave na usposabljanje posredujete na naš uraden elektronski naslov in pod Zadevo (subject) navedite »Prijava na usposabljanje«: 

Prijav na usposabljanje ne potrjujemo.

Najkasneje v 15 dneh po prijavi boste kandidati z elektronskega naslova info.cei@mors.si na naveden elektronski naslov prejeli uporabniške podatke za dostop do spletne učilnice (povezava, uporabniško ime in geslo). Če slednjih v navedenem roku niste prejeli, preverite še neželeno pošto (spam).

Po opravljenem usposabljanju si v spletni učilnici pridobite in shranite potrdilo o opravljenem usposabljanju v obliki pdf datoteke (potrdila so v tej obliki dostopna samo do konca tekočega leta), ki ga lahko posredujete ustreznim službam v organu oziroma organizaciji (na primer kadrovski službi).