Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev mnenja o skladnosti splošnih aktov

Urad vlade za varovanje tajnih podatkov na zaprosilo organov in organizacij daje mnenja o skladnosti splošnih aktov organov in organizacij s predpisi, ki urejajo področje tajnih podatkov.

Organ ali organizacija mora tudi pred določitvijo varnostnega območja pridobiti soglasje Urada vlade za varovanje tajnih podatkov o ustreznosti varnostnotehnične opreme, vgrajene v varnostno območje, ter postopkov in ukrepov varovanja varnostnega območja. Mnenje izdamo na podlagi predhodnega ogleda, ki ga opravimo v ta namen.