Skoči do osrednje vsebine

Izdajanje dovoljenj za dostop do tajnih podatkov zveze Nato

Če na svojem delovnem mestu opravljate funkcijo oziroma delovne naloge, zaradi katerih se boste morali seznaniti z vsebino tajnih podatkov zveze Nato, morate zaprositi za dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zveze Nato.  

Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zveze Nato izdamo na podlagi pisnega predloga zakonitega predlagatelja, če imate veljavno dovoljenje za dostop do nacionalnih tajnih podatkov. Pisni predlog pa mora vsebovati:

  • osebno ime, datum in kraj rojstva osebe, za katero se predlaga izdaja dovoljenja za dostop do tajnih podatkov zveze Nato,
  • navedbo tuje države ali mednarodne organizacije, do tajnih podatkov katere naj bi imela oseba dostop (zveza Nato),
  • stopnjo tajnosti tajnih podatkov zveze Nato in
  • navedbo delovnega mesta osebe. 

Pisnemu predlogu mora predlagatelj priložiti izjavo o seznanitvi s predpisi, ki urejajo obravnavanje in varovanje tajnih podatkov zveze Nato, in zaprosilo za dostop do tajnih podatkov zveze Nato. Na zaprosilu mora biti glava organa predlagatelja.

Pisni predlog, podpisano izjavo in zaprosilo posredujete na naš elektronski naslov ali v fizični obliki na naslov:

Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zveze Nato izdamo z veljavnostjo za čas, ko potrebujete dostop do tajnih podatkov zveze Nato, vendar ne dlje kot vam velja dovoljenje za dostop do nacionalnih tajnih podatkov.

Overjena kopija dovoljenja

Overjeno kopijo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov zveze Nato izdamo na podlagi pravilno izpolnjenega obrazca NO (Zaprosilo za izdajo overjene kopije dovoljenja oziroma Zaprosilo za najavo udeležbe na odborih in usposabljanjih zveze Nato) in spremnega dopisa. Overjeno kopijo dovoljenja izdamo v angleščini in je namenjena udeležbi na sestankih, projektih in podobnih aktivnostih zveze Nato v tujini.

Če se pogosto udeležujete sestankov zveze Nato v tujini, priporočamo, da se izda overjena kopija do konca veljavnosti dovoljenja za dostop do tajnih podatkov zveze Nato.