Skoči do osrednje vsebine

Izdajanje dovoljenj za dostop do tajnih podatkov zveze Nato

Če na svojem delovnem mestu opravljate funkcijo oziroma delovne naloge, zaradi katerih se lahko seznanite z vsebino tajnih podatkov zveze Nato, morate zaprositi za dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zveze Nato.  

Način izvedbe

Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zveze Nato izdamo na podlagi pisnega predloga zakonitega predlagatelja, če imate veljavno dovoljenje za dostop do nacionalnih tajnih podatkov. Pisni predlog naj vsebuje:

  • osebno ime, datum in kraj rojstva osebe, za katero se predlaga izdaja dovoljenja za dostop do tajnih podatkov zveze Nato,
  • stopnjo tajnosti tajnih podatkov zveze Nato in
  • navedbo delovnega mesta osebe. 

Pisnemu predlogu mora predlagatelj priložiti izjavo o seznanitvi s predpisi, ki urejajo obravnavanje in varovanje tajnih podatkov zveze Nato, in zaprosilo za dostop do tajnih podatkov zveze Nato. Na zaprosilu mora biti glava organa predlagatelja.

Pisni predlog, podpisano izjavo in zaprosilo posredujete na naš elektronski naslov ali v fizični obliki na naslov:

Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zveze Nato izdamo z veljavnostjo za čas, ko potrebujete dostop do tajnih podatkov zveze Nato, vendar ne dlje kot vam velja dovoljenje za dostop do nacionalnih tajnih podatkov.

Potrdilo o veljavnem dovoljenju

Potrdilo o veljavnem dovoljenju za dostop do tajnih podatkov zveze Nato izdamo na podlagi pisnega predloga zakonitega predlagatelja in pravilno izpolnjenega obrazca POT-NATO. Potrdilo o veljavnem dovoljenju za dostop do tajnih podatkov zveze Nato izdamo v angleškem jeziku in je namenjeno udeležbi na sestankih, projektih in podobnih aktivnostih zveze Nato v tujini.