Skoči do osrednje vsebine

Izdajanje varnostnih dovoljenj za sisteme in naprave za prenos, hranjenje in obdelavo tajnih podatkov EU in zveze Nato

Pogoj

Komunikacijsko informacijski sistemi, v katerih se varujejo in obravnavajo tajni podatki, morajo imeti varnostno dovoljenje za delovanje. S tem dovoljenjem se dovoljuje varovanje in obravnavanje tajnih podatkov v sistemu in potrjuje izvajanje vseh ukrepov in postopkov za zagotavljanje varnega delovanja sistema.

Način izvedbe

Varnostno dovoljenje za delovanje sistema se pridobi na podlagi postopka varnostne odobritve, v okviru katerega na Uradu vlade za varovanje tajnih podatkov preverimo izpolnjevanje minimalnih fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepov in postopkov varovanja tajnih podatkov v sistemih.

V postopku izdaje varnostnega dovoljenja za delovanje sistema morajo organi in organizacije izdelati naslednje dokumente:

  •  ocena varnostnih tveganj,
  •  načrt varovanja sistema,
  •  varnostna navodila za delo v sistemu.