Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za omilitev draginje na področju nafte in naftnih derivatov

Simbolična slika - kolaž iz petih slik: drog električnega daljnovoda, žitno klasje, hrana, ročke avtomata za točenje goriva, termostatski ventil radiatorja
Od 21. junija dalje je v Sloveniji uveden režim reguliranih marž trgovcev naftnih derivatov izven avtocest in sproščen režim na avtocestah. Ključni cilj sprejetega ukrepa je odpravljanje negotovosti za gospodarstvo in potrošnike.

Režim reguliranih marž trgovcev naftnih derivatov

Vlada Republike Slovenije je uredbo o oblikovanju cen določenih derivatov sprejela 15. junija 2022, veljati pa je začela teden dni kasneje. Sprejetje uredbe je bilo nujno, saj se je nafta v letu in pol podražila za približno 75 %, maloprodajne cene pri nas pa temu niso v celoti sledile. Vlada je pri uvedbi režima iskala ravnovesje, pri katerem vsak deležnik, država na eni strani, trgovci na drugi in potrošniki na tretji, nosi del tega bremena povišanih cen nafte in naftnih derivatov na globalnih trgih. Vlada tudi ohranja nižje trošarine.

Vladni ukrep zajema tri točke:

  • v naslednjih 12-ih mesecih so izven avtocestnega križa regulirane marže vseh trgovcev z naftnimi derivati,
  • na avtocestah ni regulacije marž,
  • do vključno 16. avgusta 2022 so bile marže vseh trgovcev zamrznjene, hkrati se je v tem obdobju država odpovedala dajatvam, ki se jim v skladu z evropskimi direktivami in zakonodajo lahko odpove.

Ukrepi za posamezne skupine uporabnikov

Vlada je sprejela tudi ciljne omilitvene ukrepe za posamezne skupine uporabnikov: 

  • zvišanje meje za neobdavčene potne stroške za 16 %,
  • dogovor z avtoprevozniki glede polnjenja rezervoarjev z dizelskimi gorivi na avtocestnih črpalkah po primerljivi ceni, ki velja na črpalkah zunaj avtocest.