Skoči do osrednje vsebine

Osmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2020

Rok za prijavo je potekel.

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje in ohranjanje obstoječih delovnih mest na področju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.

Več v razpisni dokumentaciji.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih investicijah na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel (v nadaljevanju upravičeno območje).

Več informacij v razpisni dokumentaciji

Besedilo javnega razpisa

Dokumentacija

Informativna dneva

  • Torek, 11.2.2020 ob 11.00 uri - Podjetniški inkubator Bela krajina, Ulica heroja Stariha 19, 8340 Črnomelj (soba 418)
  • Sreda, 12. 2. 2020, ob 11.00 uri - Kočevje (Kulturni center Kočevje – KCK, sejna soba, Trg zbora odposlancev 62, 1330 Kočevje)
  • Vabilo na informativni dan

        Morebitne spremembe bodo objavljene na spletni strani na tem mestu.

Odgovori na vprašanja

Dodatne informacije

Vprašanja in prošnjo za dodatne informacije v zvezi s prijavi na razpis in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji posredujejo na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si z navedbo zadeve 4300-12/2019.

Kontakt

gp.mgrt@gov.si