Skoči do osrednje vsebine

Osmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2020

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje in ohranjanje obstoječih delovnih mest na področju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.

Več v razpisni dokumentaciji.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih investicijah na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel (v nadaljevanju upravičeno območje).

Več informacij v razpisni dokumentaciji

Besedilo javnega razpisa

Dokumentacija

Informativna dneva

  • Torek, 11.2.2020 ob 11.00 uri - Podjetniški inkubator Bela krajina, Ulica heroja Stariha 19, 8340 Črnomelj (soba 418)
  • Sreda, 12. 2. 2020, ob 11.00 uri - Kočevje (Kulturni center Kočevje – KCK, sejna soba, Trg zbora odposlancev 62, 1330 Kočevje)
  • Vabilo na informativni dan

        Morebitne spremembe bodo objavljene na spletni strani na tem mestu.

Odgovori na vprašanja

Dodatne informacije

Vprašanja in prošnjo za dodatne informacije v zvezi s prijavi na razpis in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji posredujejo elektronski naslov gp.mgrt@gov.si z navedbo zadeve 4300-12/2019

Kontakt

gp.mgrt@gov.si

Iskalnik