Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2020 do vključno 2024, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rok za prijavo je potekel.

Namen javnega razpisa je izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2020 do vključno 2024, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Z izbranimi izvajalci programov socialne vključenosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) bo ministrstvo sklenilo pogodbe o izvajanju programa socialne vključenosti za obdobje od 2020 do vključno 2024, sofinanciranje programa socialne vključenosti pa se bo dogovarjalo letno. Letno pogodbo bo ministrstvo z izbranimi izvajalci sklenilo le v primeru, da bodo zagotavljali zahtevano število oseb-uporabnikov za začetek izvajanja programa socialne vključenosti na posamezni lokaciji.

Razpisna dokumentacija javnega razpisa za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2020 do vključno 2024

 • Besedilo javnega razpisa za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2020 do vključno 2024

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Razpisna dokumentacija javnega razpisa za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2020 do vključno 2024

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Obrazec številka 1 - Izjave vlagateljev o izpolnjevanju pogojev

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Obrazec številka 2 - Prijavni obrazec s finančnim načrtom

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Priloga 1 - Seznam prilog iz 6. točke razpisne dokumentacije javnega razpisa

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Priloga 2K - Vzorec dogovora o vključitvi v program

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Priloga 3K - Vzorec pogodbe o izvajanju programa

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Priloga 4 - Ocena uporabnikove delovne učinkovitosti

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Priloga 5 - Pooblastilo za pridobitev podatkov od FURS (popravljen obrazec)

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Kontakt

Dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si in majda.erzar@gov.si  s pripisom: Javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2020 do vključno 2024, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.