Skoči do osrednje vsebine

Zaposlovanje ukrajinskih državljanov v Sloveniji

Razseljene osebe iz Ukrajine, ki imajo priznano začasno zaščito, imajo prost dostop na trg dela. To pomeni, da se v Sloveniji lahko zaposlujejo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani, delodajalcem pa ob njihovi zaposlitvi ni potrebno pridobiti delovnega dovoljenja.

Državljani Ukrajine imajo ob vstopu na trg dela vse pravice in obveznostmi, kot jih imajo ostali aktivni iskalci zaposlitve

Iskalci zaposlitve

Tujci so zaradi neznanja jezika in nepoznavanja sistema posebej ranljiva skupina na trgu dela. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) se pri napotovanju kandidatov na objavljena prosta delovna mesta zavedajo svoje odgovornosti, ki jo imajo kot javni zavod za zaposlovanje.

Za tujce Zavod izvaja prilagojeno karierno svetovanje in programe, ki jim omogočajo hitrejšo integracijo na slovenski trg dela.

Po prijavi na Zavodu vsaka brezposelna oseba dobi svojega kariernega svetovalca, s katerim pripravita

  • zaposlitveni načrt ter 
  • načrtujeta nadaljnje korake za hitrejšo vključitev na trg dela.

V prostorih zavoda za zaposlovanje, na uradih za delo ter na spletni strani so dostopni slovarčki Prvih 500 po slovensko. Slovarčki so na voljo v bosanskem, srbskem, makedonskem, albanskem, ruskem in tudi v ukrajinskem jeziku.

Brezposelnim lahko zavod za zaposlovanje pomaga do zaposlitve tudi s predhodnimi vključitvami v programe aktivne politike zaposlovanja, s pomočjo katerih pridobijo potrebna znanja in kompetence, ki izboljšujejo zaposlitvene možnosti.  
 
Za ciljno skupino tujcev, ki ne govorijo slovenskega jezika in nimajo izkušenj s trgom dela v Sloveniji, ima zavod posebej prilagojene programe. Poleg učenja slovenskega jezika so to še:

  • usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito in tujce,
  • delavnici "Integracija na trg dela" in "Podpora ranljivim skupinam na trgu dela".

Pri izvedbi obeh delavnic je omogočeno sodelovanje kulturnega mediatorja, vsebina pa se s pomočjo tolmača podaja v jeziku, ki ga osebe razumejo, saj v času vključitve praviloma še niso sposobne slediti zahtevnejšim vsebinam v slovenskem jeziku.

Delodajalci

Delodajalci, ki imajo prosto delovno mesto, ga javno objavijo na običajen način, seveda pa morajo biti v postopkih zaposlovanja pozorni na enako obravnavo vseh kandidatk in kandidatov za zaposlitev.

Naloga Zavoda pri posredovanju je spremljanje in preverjanje delodajalcev, ki objavijo prosta delovna mesta ter skrb in odgovornost, da na prosta delovna mesta napotujejo motivirane in ustrezno usposobljene kandidate.

Povezane teme

  • Vrednotenje izobraževanja pri ENIC-NARIC centru

    V postopku vrednotenja izobraževanja pri ENIC-NARIC centru izdamo mnenje o posameznih elementih izobraževanja. To je v pomoč pri prepoznavanju in umeščanju tako tujih kot slovenskih listin o izobraževanju.