Skoči do osrednje vsebine

Zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom je v Sloveniji začasno omejeno zbiranje ljudi. S tem zagotavljamo varnost državljanov in izboljšujemo epidemiološko stanje v Sloveniji.

Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih služb in za organe političnih strank.

Zbiranje (druženje) ljudi

Začasno je prepovedano zbiranje (druženje) več kot 50 ljudi. Zbiranje ljudi je dovoljeno skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.

Javni shodi in prireditve v zaprtih prostorih

Treba je upoštevati naslednje omejitve:

 • za udeležence prireditev ali shodov v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask,
 • za udeležence prireditev ali shodov v zaprtih prostorih je obvezen t. i. PCT pogoj.

Pogoji PCT so:

1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,

2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim doka­zujejo, da je preteklo od prejema:
- drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
- drugega odmerka cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
- prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
- odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
- prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
- drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
- drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni,
- drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.

3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

4. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Javne prireditve ali javnega shoda se lahko udeležijo tudi cepljeni prebolevniki, ki imajo dokazilo iz 3. ali 4. točke in so bili v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljeni z enim odmerkom cepiva iz 2. točke.

Če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv, se zaščita vzpostavi po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva. Če je oseba prvič cepljena s cepivom iz tretje ali pete alineje (cepivo proizvajalca AstraZeneca), se zaščita vzpostavi takoj po drugem cepljenju, če se drugič cepi s cepivom iz prve alineje (cepivo proizvajalca Biontech/Pfizer) ali druge alineje (cepivo proizvajalca Moderna) in drugi odmerek prejme v roku od štiri do 12 tednov po prejemu prvega odmerka.

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati udeležencu, ki še ni dopolnil 18 let in se udeleži javne prireditve ali shoda skupaj z ožjimi družinskimi člani, skrbniki, šolo ali drugo ustanovo.

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Organizator javne prireditve ali javnega shoda ob vstopu na prireditev oziroma shod preverja, ali udeleženci prireditve oziroma shoda izpolnjujejo pogoj PCT. Osebi, ki teh pogojev ne izpolnjuje, udeležbe na prireditvi oziroma shodu ne dovoli. Organizator mora na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti udeležence prireditve oziroma shoda, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno za udeležbo na prireditvi oziroma shodu. Če organizator prireditve ali shoda preverjanja izpolnjevanja teh pogojev ne zagotavlja sam, mora preverjanje izpolnjevanja teh pogojev zagotoviti z varnostnikom v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje.

Organizator javne prireditve ali javnega shoda mora na zahtevo nadzornega organa predložiti dokazilo o prijavi ali dovoljenje za prireditev oziroma shod.

Pri zbiranju ljudi je treba smiselno upoštevati vsa higienska navodila oziroma priporočila NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

Javni shodi in prireditve do največ 100 udeležencev na odprtih površinah

Dovoljeno je zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih.

Treba je upoštevati naslednje omejitve:

 • število oseb na odprtih površinah oziroma prostem je omejeno na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar največ 100 udeležencev;
 • medosebna razdalja med udeleženci na odprtih površinah mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Javni shodi in prireditve nad 100 udeležencev na odprtih površinah

Zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih nad 100 udeležencev na odprtih površinah je dovoljeno, če udeleženci izpolnjujejo t. i. pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

Udeleženci shoda ali prireditve nad 100 udeleženci morajo torej imeti:

1. dokazilo o negativnem testu PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,

2. dokazilo o cepljenju zoper covid-19, s katerim dokazujejo, da je preteklo od prejema:
- drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
- drugega odmerka cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
- prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
- odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
- prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
- drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
- drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni,
- drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,

3. dokazilo o pozitivnem testu PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

4. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Javne prireditve ali javnega shoda se lahko udeležijo tudi cepljeni prebolevniki, ki imajo dokazilo iz 3. ali 4. točke in so bili v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljeni z enim odmerkom cepiva iz 2. točke.

Če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv, se zaščita vzpostavi po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva. Če je oseba prvič cepljena s cepivom iz tretje ali pete alineje (cepivo proizvajalca AstraZeneca), se zaščita vzpostavi takoj po drugem cepljenju, če se drugič cepi s cepivom iz prve alineje (cepivo proizvajalca Biontech/Pfizer) ali druge alineje (cepivo proizvajalca Moderna) in drugi odmerek prejme v roku od štiri do 12 tednov po prejemu prvega odmerka.

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati udeležencu, ki še ni dopolnil 18 let in se udeleži javne prireditve ali shoda skupaj z ožjimi družinskimi člani, skrbniki, šolo ali drugo ustanovo.

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Prav tako je pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih obvezna uporaba zaščitne maske, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.

Organizator javne prireditve ali javnega shoda ob vstopu na prireditev oziroma shod preverja, ali udeleženci prireditve oziroma shoda izpolnjujejo pogoj PCT. Osebi, ki teh pogojev ne izpolnjuje, udeležbe na prireditvi oziroma shodu ne dovoli. Organizator mora na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti udeležence prireditve oziroma shoda, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno za udeležbo na prireditvi oziroma shodu. Če organizator prireditve ali shoda preverjanja izpolnjevanja teh pogojev ne zagotavlja sam, mora preverjanje izpolnjevanja teh pogojev zagotoviti z varnostnikom v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje.

Organizator javne prireditve ali javnega shoda mora na zahtevo nadzornega organa predložiti dokazilo o prijavi ali dovoljenje za prireditev oziroma shod.

Pri zbiranju ljudi je treba smiselno upoštevati vsa higienska navodila oziroma priporočila NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

Nadzor

Nadzor opravljajo pristojni inšpektorati, občinska redarstva in policija v okviru svojih nalog in pristojnosti.

Inšpekcijski nadzor opravljajo:

 1. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri opravljanju gostinske dejavnosti
 2. Tržni inšpektorat Republike Slovenije pri opravljanju trgovinske dejavnosti
 3. Inšpektorat za infrastrukturo v javnem potniškem prometu
 4. Inšpektorat za šolstvo in šport v vzgojno-izobraževalnih zavodih in pri izvajanju organizirane športne dejavnosti, nad vsemi osebami prisotnimi v vzgojno-izobraževalnih zavodih in na območju športnih prireditev
 5. Inšpektorat za javni sektor
 6. Inšpektorat Republike Slovenije za delo v delovnem okolju delodajalca
 7. Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pri nadzoru izvrševanja predpisov s področja kmetijstva, gozdarstva, vinarstva, lovstva in ribištva,
 8. Urad Republike Slovenije za kemikalije glede ustreznosti, učinkovitosti, dostopnosti na trgu in uporabe razkužil v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih in skupnih prostorih večstanovanjskih stavb, kjer je določeno obvezno razkuževanje rok.