Skoči do osrednje vsebine

Omejitve zbiranja in gibanja

Zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom sta v Sloveniji začasno delno omejena gibanje in zbiranje ljudi. S tem zagotavljamo varnost državljanov in izboljšujemo epidemiološko stanje v Sloveniji.

Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih služb in za organe političnih strank.

Prepovedano zbiranje ljudi

Na območju celotne Slovenije je začasno prepovedano zbiranje več kot deset ljudi, razen v Obalno-kraški regiji, v kateri je zbiranje ljudi prepovedano.

Na območju celotne Slovenije so začasno prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke.

Dovoljeno zbiranje ljudi

Dovoljeno je zbiranje do deset ljudi, razen v Obalno-kraški regiji, v kateri je zbiranje ljudi prepovedano.

Na območju celotne Slovenije se zbiranje ljudi dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.

Prav tako pa lahko minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.

Pri zbiranju ljudi je treba zaradi preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 smiselno upoštevati vsa higienska navodila oziroma priporočila NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

Prepovedano gibanje ljudi

Začasno je na območju celotne Slovenije prepovedano gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za primere, ko gre za:

 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • prihod na delo, odhod z dela in izvajanje nujnih delovnih nalog,
 • dostop in nudenje storitev za nujne primere,
 • opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil,
 • potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.

Dovoljeno gibanje ljudi

Na območju celotne Slovenije je ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih krajih omogočeno izvajanje športno-rekreacijskih dejavnosti, pri katerih se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov.

Pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov, ni treba nositi zaščitne maske.

Svetujemo tudi upoštevanje drugih ukrepov za zajezitev širjenja okužb.  

Tranzit

Ker je z odlokom prepovedano gibanje ljudi v Republiki Sloveniji med 21. in 6. uro, je tudi tranzit za prebivalce Slovenije in tuje turiste, ki so nastanjeni v Republiki Sloveniji, omejen med 21. in 6. uro, razen če gre za nujne primere (pravica do tranzita iz ene države v drugo preko ozemlja Republike Slovenije, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihod in odhod na delo, izvajanje nujnih delovnih nalog in dostop in nudenje storitev za nujne primere, opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil in potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji).

Tranzit iz ene države v drugo čez ozemlje Republike Slovenije je mogoč, vendar ob predpostavki, da bo oseba zaradi ukrepov sosednjih držav lahko zapustila območje Slovenije. Oseba mora Slovenijo zapustiti v šestih urah, pri tem pa mora pot opraviti brez nepotrebnega in odvečnega ustavljanja ter zapuščanja tranzitne poti. Potniki lahko na poti opravijo le nujna opravila v tranzitu, kot je točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne smejo pa tudi prenočevati. Oseba v tranzitu mora imeti s sabo veljavno potovalno listino (tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ko je to potrebno) ter dokument o namenu in cilju tranzita (od 14. julija naprej morajo dokument o namenu in cilju tranzita predložiti samo nerezidenti EU; za rezidente EU zadostuje veljavna potovalna listina).

Nadzor

Nadzor opravljajo pristojni inšpektorati, občinska redarstva in policija v okviru svojih nalog in pristojnosti.

Inšpekcijski nadzor opravljajo:

 1. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri opravljanju gostinske dejavnosti
 2. Tržni inšpektorat Republike Slovenije pri opravljanju trgovinske dejavnosti
 3. Inšpektorat za infrastrukturo v javnem potniškem prometu
 4. Inšpektorat za šolstvo in šport v vzgojno-izobraževalnih zavodih in pri izvajanju organizirane športne dejavnosti, nad vsemi osebami prisotnimi v vzgojno-izobraževalnih zavodih in na območju športnih prireditev
 5. Inšpektorat za javni sektor
 6. Inšpektorat Republike Slovenije za delo v delovnem okolju delodajalca
 7. Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pri nadzoru izvrševanja predpisov s področja kmetijstva, gozdarstva, vinarstva, lovstva in ribištva,
 8. Urad Republike Slovenije za kemikalije glede ustreznosti, učinkovitosti, dostopnosti na trgu in uporabe razkužil v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih in skupnih prostorih večstanovanjskih stavb, kjer je določeno obvezno razkuževanje rok.