Skoči do osrednje vsebine

Državno mejo predstavlja mejna črta, ki je lahko namišljena ali označena črta in ki po kopnem, morju, rekah in jezerih deli območje med državama. Ločuje ju tudi v zraku in pod zemljo.

Državna meja je na terenu označena z glavnimi, posebnimi in pomožnimi mejnimi znaki. Mejni znaki so praviloma postavljeni na mejni črti, kjer terenske razmere tega ne dopuščajo, pa z ene ali druge strani mejne črte. Za oznake se uporabljajo mejniki, marmornate plošče, kovinski čepi in druga obeležja, na terenu pa se stabilizirajo tudi kovinski drogovi oranžne barve višine 2,4 metra z namenom, da so mejni znaki lažje vidni.

Podatke o državni meji Republike Slovenije s sosednjimi državami vodimo v evidenci državne meje. V njej hranimo podatke o številkah točk državne meje, sektorju državne meje, načinu označitve točk državne meje in podatke o oznakah ter koordinate točk državne meje.

Mejna dokumentacija

S sosednjimi državami v skladu z meddržavnimi sporazumi vodimo mejno dokumentacijo, ki je sestavljena iz opisa meje, mejnega načrta in seznama koordinat.

Storitve s področja državne meje

Naziv storitve Institucija
Geodetska uprava Republike Slovenije
Geodetska uprava Republike Slovenije

Državna meja z Italijansko republiko

Državna meja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko je določena na podlagi mednarodnih sporazumov in meddržavnih pogodb.

Slovenija z Italijo meji na zahodni strani države. Skupna dolžina meje je 261 kilometrov, od tega je meje na kopnem 232 kilometrov, meja na morju pa je dolga 29 kilometrov. Meja je razdeljena na osem mejnih sektorjev in je označena z več kot 3.500 mejnimi znaki.

Državna meja z Republiko Avstrijo

Državna meja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo je določena na podlagi mednarodnih sporazumov in meddržavnih pogodb.

Slovenija z Avstrijo meji na severni strani države, meja je dolga 330 kilometrov. Razdeljena je na 27 mejnih sektorjev in je v naravi označena s približno 7.000 mejnimi znaki.

Predpisi, ki urejajo mejo z Republiko Avstrijo

Državna meja z Madžarsko

Državna meja med Republiko Slovenijo in Madžarsko je določena na podlagi mednarodnih sporazumov in meddržavnih pogodb.

Slovenija z Madžarsko meji na vzhodni strani države, meja je dolga 100 kilometrov. Razdeljena je na štiri mejne sektorje in je v naravi označena z več kot 2.700 mejnimi znaki.

Državna meja z Republiko Hrvaško

Ker Sloveniji in Hrvaški ni uspelo rešiti spora glede meje na kopnem in morju, sta ob pomoči Evropske komisije 4. novembra 2009 podpisali arbitražni sporazum. Na podlagi tega sporazuma je bilo ustanovljeno arbitražno sodišče.

Arbitražno sodišče v Haagu je 29. junija 2017 razglasilo končno razsodbo v arbitraži med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in s tem določilo morsko in kopensko mejo med državama.

Slovensko-hrvaška državna meja v naravi za zdaj še ni označena, njena skupna dolžina pa je 672 kilometrov.

Na portalu Prostor najdete podrobnejše informacije o državni meji.