Skoči do osrednje vsebine

Mešana slovensko-madžarska komisija za obnavljanje, označevanje in vzdrževanje skupne državne meje

Slovensko madžarska Mešana komisija za obnavljanje, označevanje in vzdrževanje državne meje (v nadaljevanju Mešana komisija) je bila ustanovljena na podlagi Konvencije med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Ljudske republike Madžarske o obnavljanju, označevanju in vzdrževanju mejne črte in mejnih oznak na jugoslovansko madžarski državni meji, podpisane v Beogradu 20.10.1983, ki jo je Republika Slovenija prevzela s sukcesijo, s ciljem izvajanja obveznosti, določene s Konvencijo.

Mešana komisija je sestavljena iz slovenske in madžarske delegacije. Vsaka delegacija ima tri člane, ki jih imenuje vlada države pogodbenice (predsednik in dva člana). Mešana komisija se sestaja na letnih zasedanjih.

Naloge Mešane komisije so predvsem:

  • imenovanje Mešane strokovne skupine in Mešane delovne skupine z namenom izvajanja del na meji,
  • vzdrževanje in zagotavljanje vidnosti državne meje v naravi,
  • sprejemanje navodil za kontrolo, obnavljanje, označevanje in vzdrževanje državne meje,
  • sprejemanje letnih načrtov del in nadzorovanje dela Mešane strokovne skupine in Mešane delovne skupine.

Povezane teme

  • Državna meja

    Državno mejo predstavlja mejna črta, ki je lahko namišljena ali označena črta in ki po kopnem, morju, rekah in jezerih deli območje med državama. Ločuje ju tudi v zraku in pod zemljo.