GOV.SI

Mešana slovensko-madžarska komisija za obnavljanje, označevanje in vzdrževanje skupne državne meje

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Mešana Slovensko-Madžarska komisija za obnavljanje, označevanje in vzdrževanje skupne državne meje skrbi za vzdrževanje, obnavljanje, čiščenje, označevanje državne meje.

Pravna podlaga, Konvencija med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado LRM o obnavljanju, zaznamovanju in vzdrževanju mejne črte in mejnih oznak