Skoči do osrednje vsebine

Stalna slovensko-avstrijska komisija za mejo

Na temelju 1. odstavka 21. člena, Pogodbe z dne 8. aprila 1965 med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o skupni državni meji, v smislu izmenjave not z dne 16. oktobra 1992 med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, je bila ustanovljena Stalna slovensko-avstrijska komisija za mejo (v nadaljevanju Komisija za mejo).

Komisija za mejo je sestavljena iz slovenske in avstrijske delegacije. Vsaka delegacija ima tri člane, ki jih imenuje vlada države pogodbenice (predsednik in dva člana). Komisija se sestaja na letnih zasedanjih.

Naloge Komisije za mejo so določene v Pogodbi o državni meji in so predvsem:

  • določanje sestave Mešanih tehničnih skupin, ki so pristojne za vsa meritvena in tehnična dela,
  • sprejemanje navodil za delo Mešanih tehničnih skupin,
  • sprejemanje letnih načrtov del in nadzorovanje dela Mešanih tehničnih skupin.

Povezane teme

  • Državna meja

    Državno mejo predstavlja mejna črta, ki je lahko namišljena ali označena črta in ki po kopnem, morju, rekah in jezerih deli območje med državama. Ločuje ju tudi v zraku in pod zemljo.