Skoči do osrednje vsebine

Mešana slovensko-italijanska komisija za vzdrževanje državne meje

Mešana slovensko italijanska komisija za vzdrževanje državne meje (v nadaljevanju Mešana komisija) je bila ustanovljena na podlagi 1. odstavka 10. člena Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o vzdrževanju državne meje, podpisane dne 7. marca 2007 v Rimu.

Mešana komisija je sestavljena iz slovenske in italijanske delegacije. Vsaka delegacija ima štiri člane, ki jih imenuje vlada države pogodbenice (predsednik, podpredsednik in dva člana). Mešana komisija se sestaja na letnih zasedanjih.

Naloge Mešane komisije so določene v Konvenciji o vzdrževanju državne meje in so predvsem:

  • vzdrževanje in zagotavljanje vidnosti kopenske državne meje v naravi,
  • določanje sestave Mešane skupine strokovnjakov, ki opravljajo vsa meritvena in vzdrževalna dela,
  • sprejemanje navodil za delo Mešane skupine strokovnjakov,
  • sprejemanje letnih načrtov del in nadzorovanje dela Mešane skupine strokovnjakov.

Povezane teme

  • Državna meja

    Državno mejo predstavlja mejna črta, ki je lahko namišljena ali označena črta in ki po kopnem, morju, rekah in jezerih deli območje med državama. Ločuje ju tudi v zraku in pod zemljo.