Skoči do osrednje vsebine

Storitev institucionalnega varstva v centrih za usposabljanje, delo in varstvo vključuje izvajanje programa socialnega varstva, posebnega programa vzgoje in izobraževanja ter zdravstvenega varstva oziroma izvajanje in nadaljnji razvoj vseh oblik s katerimi se uporabnikom nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine.

Sprejem v storitev

V socialno varstvene zavode za usposabljanje oziroma centre za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) se v storitev institucionalnega varstva sprejme vse otroke in mladostnike z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, kamor so usmerjeni z odločbo Zavoda za šolstvo vezano na strokovnega mnenje komisije.

Vključitev se izvede na podlagi dogovora s starši oziroma zakonitimi zastopniki otrok s posebnimi potrebami, ki sodelujejo pri usmerjanju in postopkih izdaje odločb o vključitvi, ki jih izdajajo centri za socialno delo. Dogovori se o vrsti, trajanju, načinu izvajanja storitev ter določi pravice in obveznosti. Določi se lokacija, potreba po negi in opredeli vse ključne vsebine z namenom, da se za uporabnika zagotovi čim bolj kvalitetno izvajanje storitve.

Storitve centrov za usposabljanje, delo in varstvo

Storitev institucionalnega varstva je namenjena otrokom, mladostnikom in osebam do 26. leta starosti.

V okviru storitve se izvaja:

  • program socialnega varstva: osnovno oskrbo (bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz) in socialno oskrbo (socialna preventiva, terapija in vodenje),
  • program vzgoje in izobraževanja v skladu s predpisi s področja šolske zakonodaje,
  • program zdravstvenega varstva v skladu s predpisi s področja zdravstvene zakonodaje.

Seznam izvajalcev (javni zavodi)

CENTER ZA USPOSABLJANJE  NASLOV  E-POŠTA 
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM Center 144, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM info@cudvcrna.si
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ Draga 1, 1292 IG center.draga.ig@center-db.si
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA  Lokovina 10, 3204 DOBRNA uprava-zuvd@siol.net
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA RADOVLJICA Cesta na Jezerca 17, 4240 RADOVLJICA info@cudv-ml.si
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJAN BORŠTNAR DORNAVA Dornava 128, 2252 DORNAVA info@zavod-dornava.si

Pregled kapacitet CUDV - program vzgoje in izobraževanja