Skoči do osrednje vsebine

Direktorat za starejše, dolgotrajno oskrbo in deinstitucionalizacijo

Na Direktoratu za starejše, dolgotrajno oskrbo in deinstitucionalizacijo izvajamo naloge, ki so usmerjene v vzpostavitev kakovostnega in vsem dostopnega sistema oskrbe za starejše od 65 let. Ta sistem sestavljajo prepletajoče se socialnovarstvene storitve, kot sta institucionalno varstvo in pomoč družini na domu, ter različni socialnovarstveni programi, ki jih izvajajo pretežno nevladne organizacije.

Med naše naloge spadata tudi storitev varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institut družinskega pomočnika, ki sta namenjena osebam z motnjo v duševnem in/ali telesnem razvoju. Osredotočeni smo na zagotavljanje javne mreže služb in izvajalskih organizacij na področju socialnega varstva, domovi za starejše, varstveno-delovni centri, centri za usposabljanje in posebni socialni zavodi, v skladu s strateškimi razvojnimi dokumenti, sprejetimi na ravni države.

Deinstitucionalizacija je širši družbeni proces, katerega končni cilj je vzpostavljen sistem skupnostnih služb, individualno prilagojenih uporabnicam in uporabnikom, ki je sposoben prilagajanja spremembam in novim potrebam.

Sodelujemo tudi pri oblikovanju in izvajanju projektov s področja evropskih skladov in drugih programov EU ter pri poročanju o njih.

Področja in teme

 • Varstvo starejših

  Domovi za starejše, pomoč na domu, dnevno varstvo, večgeneracijski centri, demenca, mreža programov za starejše, nacionalni program socialnega varstva, skupnostne oblike socialnega varstva

 • Varstvo oseb s posebnimi potrebami

  Institucionalno varstvo odraslih, varstveno-delovni centri, centri za usposabljanje, delo in varstvo, duševno zdravje, posebni zavodi, družinski pomočnik, zastopnik pravic oseb na področju duševnega zdravja, koordinator obravnave v skupnosti

Organizacijske enote direktorata

 • Sektor za upravljanje izvajalskih organizacij

  Ministrstvo za solidarno prihodnost
  Direktorat za starejše, dolgotrajno oskrbo in deinstitucionalizacijo

  Dunajska cesta 21
  1000 Ljubljana

 • Sektor za dolgotrajno oskrbo in deinstitucionalizacijo

  Ministrstvo za solidarno prihodnost
  Direktorat za starejše, dolgotrajno oskrbo in deinstitucionalizacijo

  Dunajska cesta 21
  1000 Ljubljana

 • Sektor za starejše in dolgoživo družbo

  Ministrstvo za solidarno prihodnost
  Direktorat za starejše, dolgotrajno oskrbo in deinstitucionalizacijo

  Dunajska cesta 21
  1000 Ljubljana