Skoči do osrednje vsebine

Zaradi spodbujanja razvoja in za izenačevanje možnosti invalidov Republika Slovenija spodbuja čim samostojnejše življenje in socialno vključevanje invalidov v skupnost.

Storitve socialnega vključevanja invalidov

Storitve socialnega vključevanja so namenjene polnoletnim osebam, ki se zaradi svoje invalidnosti ne morejo same vključevati v družbo. Njihov namen je, da invalidi preko njih okrepijo svoje znanje, veščine in spretnosti v smeri večje samostojnosti na različnih področjih. Nabor storitev socialnega vključevanja obsega:

  • usposabljanje za samostojno življenje,
  • vseživljenjsko učenje,
  • prebivanje s podporo,
  • ohranjanje socialne vključenosti starejših invalidov (nad 65 let).

Storitve socialnega vključevanja invalidov niso združljive z:

  • osebno asistenco,
  • 16-urnim ali celodnevnim institucionalnim varstvom,
  • oskrbovalcem družinskega člana / družinskim pomočnikom,
  • dolgotrajno oskrbo.
Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Strokovna komisija

O pravici, katere storitve socialnega vključevanja potrebuje invalid ter obsegu ur, odloči center za socialno delo na podlagi mnenja strokovne komisije.

Komisija bo izdelala mnenje o obsegu ur in vrsti storitev socialnega vključevanja za invalida na podlagi standardiziranega ocenjevalnega orodja.

Vrednotnica

Center za socialno delo izda invalidu vrednotnico za storitve socialnega vključevanja, ki jo invalid predloži izbranemu izvajalcu storitev socialnega vključevanja.

Izvajalci storitev socialnega vključevanja invalidov

Izvajalci storitev socialnega vključevanja invalidov so institucije, ki izvajajo storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, oziroma varstveno delovni centri in zavodi za usposabljanje ter organizacije, ki izvajajo storitve za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo ali okvaro in imajo sklenjeno pogodbo z ministrstvom, pristojnim za invalidsko varstvo.

V izvajanje posameznih storitev izvajalec vključi društva, laične podporne osebe in zaposlene pri izvajalcu.

Seznam izvajalcev