Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Na Direktoratu za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja sodelujemo pri pripravi zakonov in drugih predpisov, ki pomembno vplivajo na položaj invalidov v družbi, ter spremljamo izvajanje državnega programa invalidskega varstva, socialnega varstva, programa zaposlovanja in podobno. Izdelujemo analize, poročila, navodila, strokovna mnenja in druga gradiva z invalidskega področja. Hkrati opravljamo in usklajujemo naloge invalidskega varstva znotraj ministrstva.

Na direktoratu med drugim opravljamo strokovne in upravne naloge za Svet za invalide Republike Slovenije.

Skrbimo za sistemsko urejanje področja vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja. Med naloge tega področja sodi tudi pomoč društvom, ki jim je naše ministrstvo podelilo status društva v javnem interesu. Pripravljajo se na podlagi predpisov s tega področja dela.

Skrbimo za usklajevanje in sodelovanje pri pripravi mednarodnih predpisov in drugih aktov s področja varstva vojnih grobišč ter za pripravo strokovnih mnenj, navodil in odgovorov s področja vojnih grobišč. Izvajamo potrebne postopke in pripravljamo pogodbe za vse oblike vzdrževanja vojnih grobišč ter vodimo register vojnih grobišč.

 

Področja in teme

  • Ranljive skupine na trgu dela

    Gospodarska rast je povzročila povečano povpraševanje po delovni sili, posledično se je število brezposelnih oseb znižalo, močno pa se je poslabšala strukturna brezposelnost. V evidenci brezposelnih oseb ostajajo osebe starejše od 55 let, mladi iskalci prve zaposlitve ter osebe z zdravstvenimi in drugimi ovirami – te skupine tvorijo glavnino dolgotrajne brezposelnosti, zato se zanje pripravljajo in izvajajo posebni ukrepi za približevanje trgu dela.