Skoči do osrednje vsebine

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, Zakonu o vojnih invalidih, Zakonu o vojnih veteranih in Zakonu o žrtvah vojnega nasilja so invalidi upravičeni do denarnih prejemkov, kot so nadomestilo za invalidnost, razliko nadomestila za invalidnost, dodatek za tujo nego in pomoč, obvezno zdravstveno zavarovanje, invalidnina, invalidski dodatek, družinski dodatek, doživljenjska mesečna renta in veteranski dodatek.

Nadomestilo za invalidnost

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov izplačuje nadomestilo za invalidnost, razliko nadomestila za invalidnost, dodatek za tujo nego in pomoč ter obvezno zdravstveno zavarovanje osebam, ki so nezmožne za samostojno življenje in delo.