Skoči do osrednje vsebine

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov so invalidi upravičeni do denarnih prejemkov, kot so nadomestilo za invalidnost, razliko nadomestila za invalidnost in dodatek za tujo nego in pomoč.

Po zakonodaji, ki se nanaša na področje vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja pa so upravičenci upravičeno do invalidnine, invalidskega dodatka, družinskega dodatka oziroma družinske invalidnine, doživljenske mesečne rente in veteranskega dodatka.

Nadomestilo za invalidnost

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov izplačuje nadomestilo za invalidnost, razliko nadomestila za invalidnost, dodatek za tujo nego in pomoč ter obvezno zdravstveno zavarovanje osebam, ki so nezmožne za samostojno življenje in delo.

Invalidnina

Invalidnina je pravica vojnega invalida (vojaškega vojnega invalida, vojaškega mirnodobnega invalida in civilnega invalida vojne), ki se odmeri v mesečnem znesku po skupini ugotovljene vojne invalidnosti.

Invalidski dodatek

Invalidski dodatek je pravica vojnega invalida I. do V. skupine ne glede na starost in zmožnost za delo ter vojnega invalid VI. do X. skupine, ki je dopolnil 55 let starosti ali je trajno popolnoma nezmožen za delo, če delež prejemkov na družinskega člana ne dosega osnove (cenzusa) za ugotavljanje pravice do invalidskega dodatka in za določanje njegove višine.

Družinski dodatek

Družinski dodatek ima uživalec družinske invalidnine, če delež prejemkov na družinskega člana ne dosega osnove (cenzusa) za ugotavljanje pravice do invalidskega dodatka in za določanje njegove višine.

Uživalec družinske invalidnine - zakonec vojnega invalida ima pravico do družinskega dodatka, ko dopolni 50 let starosti, če je vojni invalid do smrti prejemal dodatek za pomoč in postrežbo in če delež prejemkov na družinskega člana ne dosega osnove (cenzusa) za ugotavljanje pravice do invalidskega dodatka in za določanje njegove višine.

Doživljenjska mesečna renta

Doživljenjska mesečna renta je oblika delnega materialnega zadoščenja žrtvi vojnega nasilja, ki se odmeri za vsak mesec nasilja v taborišču, zaporu, izgnanstvu, internaciji, prisilni mobilizaciji, delovni deportaciji, begunstvu in za čas nasilnega odvzema staršem.

Veteranski dodatek

Veteranski dodatek je pravica vojnega veterana, če delež prejemkov na družinskega člana ne dosega osnove za veteranski dodatek.