Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Živali, živila živalskega izvora in ostali proizvodi živalskega izvora morajo ob izvozu v države izven Evropske Unije izpolnjevati zahteve, ki izvirajo iz zakonodaje države uvoznice. V skladu z zahtevami države uvoznice je potrebno pripraviti ustrezno dokumentacijo, izvozno spričevalo za določeno vrsto živali oziroma proizvod. Izvozno spričevalo izda uradni veterinar Območnega urada Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Splošno

Pomembno je, da se izvozniki pred nameravanim izvozom pozanimajo v državi uvoznici, kaj zahtevajo predpisi za uvoz določenega blaga, ter kakšna dokumentacija mora spremljati te pošiljke. Za živali ter proizvode živalskega izvora običajno veljajo precej strogi pogoji, pošiljko mora spremljati tudi veterinarsko spričevalo. Določene države pa imajo še posebej stroge pogoje, ki zahtevajo predhodno oceno in celo obisk v državi izvoznici, preden se dovoli uvoz.

Izvoz v Rusijo in Evrazijsko ekonomsko skupnost

Prvi sporazum med Rusijo, Belorusijo in Kazahstanom o formiranju Carinske unije (CU), ki je bil podpisan 27. novembra 2009 v Minsku, je stopil v veljavo 1. julija 2010, zaživel pa z januarjem 2011. V letu 2014 se je CU z novim sporazumom preimenovala v Evrazijsko ekonomsko skupnost (EAEU), od 1. januarja 2015 pa je vanjo vključeno tudi ozemlje Armenije in Kirgizije. Sporazum med drugim predvideva prosto trgovino med članicami EAEU, kar posledično pomeni usklajeno zakonodajo ter enotno obliko spričevala za uvoz na teritorij EAEU. Ker je to zelo obsežen projekt, je z dogovori in usklajevanjem med EU in EAEU še nekaj težav.

Zahteve za izvoz živih živali in proizvodov živalskega izvora so opredeljene v skladu s podpisanimi memorandumi ter v zahtevah ruskih predpisov in predpisov CU oziroma EAEU:

 • izvoz je dovoljen samo iz obratov, ki imajo odobritev s strani Rusije. Obstoječ seznam obratov je objavljen na spletni strani Federalne službe za veterinarski in fitosanitarni nadzor. Seznam obratov naj bi prevzele tudi ostale članice.
 • Uvrstitev novih obratov na seznam trenutno ni možna, ker jo ruska stran pogojuje s pregledom sistema nadzora v državi. Pri tem se sklicujejo na zakonsko podlago, ki je Odločba št. 94 iz leta 2014. Ta določa inšpekcijski pregled sistema v tretji državi s sestavljeno komisijo iz držav EAEU. Na podlagi pozitivnega izida bi bilo potem možno uvrščanje obratov na podlagi predloga pristojnega organa (pre listing).
 • Živali in proizvodi živalskega izvora morajo za izvoz na področje Carinske Unije izpolnjevati pogoje: SPS zahteve in ruske standarde, veljavne za prehransko verigo, ki jih predpisuje zakonodaja Rusije oziroma EAEU. Evropska Komisija, ki je tudi pogajalec v imenu EU, je na svoji spletni strani objavila enotne veterinarske zahteve v angleščini.
 • Pošiljko mora spremljati dogovorjeno veterinarsko spričevalo. V veljavi ostajajo določena spričevala, ki so bila dogovorjena med EU in Rusijo, kar nekaj spričeval je bilo dogovorjenih med EU in Carinsko Unijo, kar predvideva Odločba št. 726. Osnova spričeval so zahteve, ki so predpisane v Odločbi št. 317 iz leta 2010 z dopolnitvami glede veterinarsko sanitarnih zahtev za blago, ki je predmet veterinarskega nadzora. Še vedno veljajo določbe glede uporabe pred-certifikatov za blago, ki se proizvaja iz surovin pridobljenih v drugih obratih. Le ti morajo prav tako biti odobreni za izvoz na območje RF oziroma EAEU. Evrazijska Ekonomska Komisija ima na svoji spletni strani objavljene predloge enotnih certifikatov za uvoz na področje EAEU.

Novost je uporaba elektronskega sistema TRACES pri certificiranju. Rusija spodbuja uporabo sistema TRACES, ki je povezan z njihovim sistemom MERKURY zaradi zmanjšanja možnosti potvorb. Sistema sta povezana in preko svojega sistema dobi Rusija obvestilo o pošiljki. Uradni veterinar izpolni pripravljen certifikat dostopen v sistemu TRACES (trenutno je možna uporaba 30 certifikatov, tako EU-RF kot EU-CU), ga natisne najmanj v angleščini in ruščini ter priloži pošiljki. S takim certifikatom je možen prehod čez vse ruske mejne kontrolne točke.

Embargo Ruske federacije

Ruska federacija je 24. junija 2019 ponovno podaljšala embargo do konca decembra 2020 (podrobna zgodovina vseh podaljšanj je na spletni strani Evropske Komisije). Embargo je bil uveden 6. avgusta 2014 z Dekretom o uporabi nekaterih posebnih ekonomskih ukrepov za zagotovitev varnosti Ruske federacije, ko je bil prepovedan izvoz kmetijskih proizvodov, surovin in živil iz Združenih držav Amerike, držav Evropske unije, Kanade, Avstralije in Norveške, na novo pa ga je uvedla za Ukrajino, Albanijo, Črno Goro, Islandijo in Lihtenštajn. Ruska vlada je 29. junija 2016 iz embarga izvzela blago namenjeno za proizvodnjo otroške hrane: zamrznjeno goveje meso (KN 0202), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno meso perutnine (KN 0207) in vrtnine (KN 0710 in 0712).

Podrobnejši seznam živil, ki jih je prepovedano izvažati v Rusko federacijo, je opredeljen s carinskimi tarifnimi številkami, zajema pa tako živila živalskega kot rastlinskega izvora:

 • goveje, prašičje in perutninsko meso, tako sveže kot ohlajeno oziroma zamrznjeno;
 • drobovinski proizvodi goveda in prašičev;
 • užitna drobno ali grobo mleta moka iz mesnih ali mesno-drobovinskih proizvodov;
 • goveja maščoba (vključno z lojem) (skupina 1501);
 • ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji;
 • mleko in mlečni izdelki, razen tistih brez laktoze;
 • klobase in podobni izdelki;
 • končni proizvodi iz žit, moke, škroba ali mleka, razen določenih aditivov;
 • druga živila na osnovi rastlinskih maščob, ki vsebujejo mleko;
 • vrtnine, tako sveže kot termično obdelane, vključno s korenovkami, krompirjem in drugimi užitnimi gomolji ter
 • sadje, tako sveže kot suho, in oreške. 

Iz prepovedi uvoza je vlada Ruske federacije že 20. avgusta 2014 izvzela določen reprodukcijski material (mladice lososa in postrvi), aditive oziroma dodatke ter nekatera semena vrtnin in semenski krompir.

Zaradi izgubljene tožbe pred Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO spor DS475) o prepovedi izvoza svinjskega mesa in izdelkov iz svinjine zaradi afriške prašičje kuge (APK) iz cele EU, je 5. decembra 2017 Rusija preklicala prepoved izvoza svinjine iz EU, razen s Sardinije in upravnih ozemelj držav članic EU, kjer so odkrili primere APK. Seznam redno posodabljajo glede na prijave DČ o izbruhih. Prav tako je s tem pismom  preklicana tudi prepoved izvoza izdelkov iz svinjine iz cele EU – v kolikor pa se EU  proizvodni obrati nahajajo na upravnih ozemljih, kjer so bili izbruhi APK, lahko v Rusko federacijo izvozijo gotove proizvode iz svinjine ter pripravljene proizvode, ki vsebujejo svinjino (konzerve, salame...) ter proizvode, ki vsebujejo svinjino in se uporabljajo za krmo za hišne ljubljenčke oziroma za krmo za živali za krzno, predhodno obdelane s tehnologijo, ki zagotavlja uničenje virusa APK v skladu s Poglavjem 15.1. Kodeksa OIE o zdravstvenem varstvu kopenskih živali.

Razlog za ruski embargo so sankcije, ki jih je Evropska unija uvedla do Rusije leta 2014. Tako vzporedni obstoj politične prepovedi trenutno preprečuje nadaljevanje trgovine za večino izdelkov, na katere so vplivali ukrepi za APK, ki so zdaj odpravljeni. 25. oktobra 2017 je Rusija namreč z dekretom št. 1292 razširila politični embargo še na:

 • KN 0103 - prepoved  izvoza živih prašičev – razen čistopasemskih plemenskih živali;
 • KN 0206 - stranski proizvodi goveda, prašičev, ovac, koz, konj, oslov, mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni, razen tistih, ki se uporabljajo v farmacevtske namene;
 • KN 0209- svinjska maščoba, ločena od pustega mesa in perutninske maščobe, ki ni drugače odtaljena ali ne ekstrahirana, sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v slanici, sušena ali dimljena;
 • KN 1501- svinjska maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen maščobe iz tarifne številke 0209 ali 1503;
 • KN 1502- maščoba goveda, ovac ali koz, razen maščobe iz tarifne številke 1503;
 • KN 1503- stearin iz prašičje masti-oil, oleostearin, oleo-oil in živalsko olje, ne emulgirani ali ne pomešani ali nepripravljeni na noben drug način.

Povezava na storitve - še ni dokončano.

Zakonodaja

 • Odločba št. 317, Veterinarsko sanitarne zahteve za blago, ki je pod veterinarskim nadzorom (Decision 317 COMMON VETERINARY (VETERINARY AND SANITARY) REQUIREMENTS for goods subject to veterinary control (surveillance))
 • Seznam blaga, ki je predmet veterinarskega nadzora pri prehodu meje (COMMON LIST of goods subject to veterinary control (surveillance))
 • Odločba Komisije št. 94 : UREDBA o usklajenem postopku skupnih inšpekcijskih pregledov na kraju samem in odvzemu vzorcev blaga (izdelkov), za katerega velja veterinarski nadzor (nadzor) (REGULATION On the Harmonized Procedure of Joint On-Site Inspections and of Taking Samples of Goods (Products) Subject to Veterinary Control (Supervision))

Izvoz v Švico

Na podlagi veterinarskega sporazuma med državami članicami Evropske unije in Švico veljajo za izvoz pošiljk živalskega izvora iz držav članic EU v Švico enaki pogoji kot za trgovanje znotraj Unije. To pomeni, da trgovanje s proizvodi živalskega izvora, ki so namenjeni za prehrano ljudi, med državami članicami EU in Švico poteka pod enakimi pogoji kot trgovanje s proizvodi živalskega izvora, namenjenimi za prehrano ljudi, med državami članicami EU (komercialni dokumenti, razen v izjemnih primerih, ko je v zakonodaji Skupnosti predpisano veterinarsko spričevalo).

Pristojni organ je Federalni urad za varno hrano in veterinarstvo Švice, kjer lahko preverite zahteve. 

Preverite spletno stran EU, kjer so objavljeni sporazumi, med drugim tudi med EU in Švico

Izvoz na Kitajsko

Informacije glede izvoza živali, živil živalskega izvora in ostalih proizvodov živalskega izvora najdete tukaj

Izvoz v Kanado

Informacije glede izvoza živali, živil živalskega izvora in ostalih proizvodov živalskega izvora najdete tukaj

Izvoz na Japonsko

Za izvoz živil živalskega izvora na Japonsko je potrebno predhodno opraviti zelo zahtevne postopke.

Slovenija je na podlagi interesa nosilcev dejavnosti pri pristojnih oblasteh Japonske zaprosila za dovoljenje za izvoz mesa in izdelkov iz mesa prašičev iz Slovenije na Japonsko. Po postopku izmenjave informacij ter obisku pristojnih organov Japonske v Sloveniji za preverjanje izpolnjevanja pogojev za izvoz na Japonsko, smo prejeli uradno pismo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo Japonske, s katerim so nas obvestili, da je uvoz tovrstnih živil mogoč, seveda ob izpolnjevanju točno določenih pogojev.

V skladu z definicijo ki smo jo prejeli s strani Japonske, »meso prašičev itd.« pomeni meso in drobovino, pridobljeno od prašičev, in mesne proizvode, proizvedene iz omenjenega mesa in drobovine, kot surovine, kakor so klobase, šunka, slanina itd.

Japonska dovoli uvoz mesa in izdelkov iz mesa prašičev le iz določenih držav in obratov, ki izpolnjujejo posebne pogoje za izvoz na Japonsko. Obrati morajo v svoj načrt notranjih kontrol vključiti posebne zahteve, ki so zahtevane za uvoz na Japonsko. O izpolnjevanju pogojev morajo ti obrati predhodno pred izvozom obvestiti Območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Seznam obratov, ki so izkazali interes za izvoz na Japonsko, si lahko ogledate tukaj.

Ti obrati morajo med drugim izpolnjevati posebne zahteve glede izvora prašičev oz. mesa prašičev. Potrebno je zagotoviti, da so prašiči od katerih izvira meso, slovenskega izvora, oziroma izvirajo iz držav, ki so na seznamu za izvoz na Japonsko; t.i. tretje države, proste bolezni. To so države ali območja, ki jih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo Japonske odobri za izvoz mesa prašičev itd., na Japonsko. Posodobljeni seznam t.i. tretjih držav, prostih bolezni, je dostopen na uradni spletni strani japonskega Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Izvoz izdelkov iz mesa prašičev, ki vsebujejo goveja čreva, na Japonsko trenutno ni mogoč. 

Pomembno: zaradi posebnih zahtev pristojnih organov Japonske, je v primeru da bi nosilci dejavnosti želeli kot surovino uporabljati meso prašičev iz druge države Evropske Unije, razen Slovenije, potrebno predhodno urediti postopek med Slovenijo in to državo, saj Japonska zahteva dodatne zahteve glede potrjevanja garancij kot veljajo za trgovanje z mesom prašičev med državami članicami Evropske Unije (pogoji original; pogoji neuradni prevod).

Pošiljko mesa in izdelkov iz mesa prašičev mora pri izvozu na Japonsko spremljati predpisano veterinarsko spričevalo za izvoz, ki ga izda uradni veterinar Območnega urada UVHVVR. 

Izvoz v Združene države Amerike

Glede pogojev za izvoz v Združene države Amerike lahko pogoje preverite na spletni strani pristojnega organa APHIS – USDA

Veterinarska spričevala za izvoz v tretje države

Vzorce veterinarskih spričeval za izvoz živali, živil živalskega izvora in ostalih proizvodov živalskega izvora najdete v naših "Zbirkah" pod zavihkom "Storitve". 

Direktno povezavo najdete tukaj

Iskalnik