Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Delovni sestanek ministrov za notranje zadeve in javno upravo

  V torek, 16. julija 2019, je potekal delovni sestanek ministrov za notranje zadeve in javno upravo.

 • Minister Rudi Medved na odprtju razstave Božidarja Jakca

  Tudi letos so v Zagorju ob Savi organizirali najstarejšo slikarsko kolonijo v Sloveniji in tudi v osrednji Evropi. Ob tem ter v obeležitev dvojnega jubileja slikarja Božidarja Jakca, 120 let od njegovega rojstva in 30 let od njegove smrti, so v Kulturnem centru Delavskem domu Zagorje v koprodukciji z Galerijo Božidarja Jakca iz Kostanjevice na Krki pripravili razstavo njegovih del.

 • Slovenščina je in ostaja učni jezik na univerzah

  Učni jezik na slovenskih univerzah je in ostaja slovenščina. Z načrtovanimi spremembami Zakona o visokem šolstvu, ki jih pripravljamo, pa želimo jasneje določiti pogoje oziroma izjeme za izvajanje študijskih programov tudi v tujih jezikih, ki ponekod že poteka. Ne gre za novost, torej, pač pa za vzpostavitev okvirja in pogojev za izvajanje že obstoječih vsebin, je - v odgovoru na protestno pismo visokošolskih učiteljev dr. Borisa A. Novaka in dr. Deana Komela o domnevno spornem uvajanju angleščine kot učnega jezika na slovenskih univerzah – med drugim poudaril dr. Jernej Štromajer, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in vodja delovne skupine za pripravo novele Zakona o visokem šolstvu.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnjih sejah vladnih odborov je vlada med drugim v veljavni Načrt razvojnih programov uvrstila projekt »Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v javnih zavodih s področja kulture". Projekt se bo izvajal v letu 2019, zanj pa so predvidena sredstva v višini 1.4 mio EUR. Sprejela je tudi sklep o povečanju namenskega premoženja in kapitala Eko sklada.

 • Minister dr. Cerar na Svetu za zunanje zadeve (FAC)

  Minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar se je v Bruslju udeležil zasedanja Sveta za zunanje zadeve, ki je obravnaval Iran, Irak, Srednjeafriško republiko in zunanje vidike migracij. Ministri so na neformalnem kosilu gostili ministra za zunanje zadeve Moldavije.

 • Svet EU za kmetijstvo in ribištvo tudi o okoljskih in podnebnih vidikih SKP

  Ministri EU za kmetijstvo in ribištvo so se danes v Bruslju sestali na prvem rednem zasedanju Sveta EU pod predsedovanjem Finske. Slovenijo je zastopala ministrica dr. Aleksandra Pivec. Na tokratnem zasedanju je bila v ospredju razprava o okoljskih in podnebnih vidikih reforme Skupne kmetijske politike po 2020. Komisija je predstavila tudi poročilo skupine na visoki ravni za sladkor ter poročilo o napredku v zvezi z načrtom izvajanja za povečanje razpoložljivosti fitofarmacevtskih sredstev z majhnim tveganjem in pospešitvijo izvajanja integriranega varstva rastlin v državah članicah. Komisija je poročala tudi o trenutnem stanju pojavnosti in obvladovanju afriške prašičje kuge v EU ter o dobrobiti živali med prevozom ob visokih temperaturah v poletnih mesecih. Ministri so se danes najprej seznanili s programom finskega predsedovanja do konca leta 2019.

 • Minister za zdravje na neformalnem obisku v Bolnišnici Postojna

  Minister za zdravje Aleš Šabeder je danes obiskal Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo Postojna. Gre za enega v nizu rednih in neformalnih obiskov ministra za zdravje z vodstvi slovenskih splošnih bolnišnic.

 • Predvidene novosti s področja starševskega varstva in družinskih prejemkov

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo pripravili spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ga z današnjim dnem dajemo v javno razpravo.

 • Uradni obisk predsednika Republike Severne Makedonije

  Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in gospa Tanja Pečar sta na uradnem obisku v Republiki Sloveniji gostila predsednika Republike Severne Makedonije Steva Pendarovskega s soprogo gospo Elizabeto Gjorgievsko.

 • Objava izhodišč in priročnika za presojo vplivov na kulturno dediščino

  Ministrstvo za kulturo je na prenovljenih spletnih straneh objavilo izhodišča in priporočila za presojo vplivov na kulturno dediščino v postopkih priprave planov in projektov. S tem se pridružuje naprednim državam in inštitucijam, ki (strateško) presojo vplivov z vrednotenjem možnih vplivov na kulturno dediščino prepoznavajo kot pomemben instrument varstva in celostnega ohranjanja kulturne dediščine ter aktivno gradijo dobro prakso (Evropska komisija, Svet Evrope, ICOMOS, Anglija, Kanada idr.).

 • Uradna predaja modernizirane regionalne ceste med Žvirčami in Ambrusom namenu

  Žvirče, 12. 7. 2019 - Direkcija za infrastrukturo je zaključila s projektom modernizacije regionalne ceste R3-649/2915 Zagradec–Ambrus–Žvirče.

 • Uspešen zaključek junijskega zasedanja Sveta OZN za človekove pravice

  Danes se je zaključilo 41. zasedanje Sveta OZN za človekove pravice, na katerem je bila Slovenija aktivna predvsem pri obravnavi pravic žensk, pravic starejših, pravic v odnosu do podnebnih sprememb ter boja proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in identitete.

 • Slovenija krepi gospodarsko sodelovanje z italijansko deželo Furlanijo – Julijsko krajino

  Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se na povabilo Slovenskega deželnega gospodarskega združenja danes mudi na delovnem obisku v Trstu. Minister želi okrepiti nadaljnje gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in deželo Furlanijo - Julijsko krajino ter sodelovanje z zamejskimi gospodarstveniki. Počivalšek se je srečal tudi z odbornikom za gospodarske dejavnosti in turizem oz. deželnim ministrom Furlanije - Julijske krajine Sergiom Emidio Binijem.

 • Pravosodna ministrica na Ptuju

  Danes je ministrica za pravosodje Andreja Katič obiskala pravosodne organe na Ptuju - Okrožno državno tožilstvo na Ptuju, Okrožno sodišče Ptuj, Okrajno sodišče Ptuj in Okrajno sodišče Ormož. Ob obisku je ministrica s predstavniki pravosodnih organov spregovorila o že izvedenih in predvidenih novostih in načrtih.

 • Imenovanje članov Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti

  Vlada Republike Slovenije je na seji dne 11. 7. 2019 sprejela sklep, s katerim je spremenila sestavo Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti.

 • Učinki trgovinskih sporazumov med EU in Avstralijo ter Novo Zelandijo

  EU je julija 2018 začela pogajanja za sklenitev sporazumov o prosti trgovini z Avstralijo in Novo Zelandijo. Slovenija, kot izvozno usmerjeno gospodarstvo, ta pogajanja podpira, saj lahko kljub skromnemu obsegu trenutne trgovine z Avstralijo in Novo Zelandijo prinesejo nove poslovne priložnosti za slovenska podjetja. Podpiramo dogovor, ki bo obsežen, uravnotežen in skladen s pravili WTO ter bo upošteval tudi občutljivosti kmetijskega sektorja.

 • Odziv MOP na poziv Interseroha

  Ministrstvo za okolje in prostor je bilo obveščeno, da je družba za ravnanje z odpadno embalažo Interseroh d. o. o. 1. 7. 2019 na večje število podjetij naslovila poziv k ukrepanju ob napovedani spremembi zakonodaje na področju proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) in ravnanja z odpadno embalažo. Sprememba zakonodaje, na katero se poziv nanaša, obsega osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja, ki je bil v javni obravnavi do 4. oz. 5. julija 2019, in osnutek Uredbe embalaži in odpadni embalaži, ki je bil v javni obravnavi do 8. julija 2019. K pozivu je Interseroh pripel tudi svoje pripombe in predloge na osnutek sprememb zakona, ki so jih nekateri prejemniki poziva kot lastne pripombe poslali ministrstvu.

 • Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

  Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 45, z dne 12. julija 2019, objavil javni razpis »Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0«. Javni razpis je namenjen spodbujanju uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave oziroma obdelave lesa in zapolnjevanju manjkajočih členov ter tesnejšemu povezovanju gozdno-lesne verige.

 • Okoljska inšpekcija včeraj z ustno odločbo prepovedala obratovanje naprave za predelavo odpadkov podjetja Termit

  Okoljski inšpektor Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je po včerajšnji pridobitvi poročila Agencije RS za okolje (ARSO) o monitoringu stanja voda na vplivnem območju podjetja Termit d. d., že včeraj opravil inšpekcijski pregled. Z ustno odločbo je včeraj prepovedal obratovanje naprave za predelavo odpadkov podjetja Termit.

 • Minister za zdravje na ministrskem srečanju držav podpisnic Deklaracije iz Vallette

  Minister za zdravje Aleš Šabeder se je danes na povabilo ministra za zdravje in podpredsednika Vlade Republike Malte Chrisa Fearne-a udeležil ministrskega srečanja držav, podpisnic Deklaracije iz Vallette. Srečanje je potekalo v Valletti (Malta).