Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Neformalno zasedanje Sveta EU za okolje na Finskem

  V Helsinkih v okviru finskega predsedovanja Svetu EU poteka neformalno zasedanje ministrov za okolje, ki se ga udeležuje državni sekretar Marko Maver. Prvi dan zasedanja je posvečen razpravi o podnebnih spremembah tako na EU kot na globalni ravni.

 • Vlada RS potrdila Nacionalno kontaktno točko Slovenije za OECD

  Vlada RS je sprejela sklep o ustanovitvi delovne skupine vlade za delovanje Nacionalne kontaktne točke Slovenija za izvajanje Smernic OECD za večnacionalne družbe (v nadaljevanju OECD NKT Slovenija). S tem je Republika Slovenija upoštevala priporočila OECD po prilagoditvi institucionalne strukture OECD NKT Slovenija, ki bi poleg deležnikov s strani ministrstev vključevala tudi predstavnike sindikatov, gospodarstva, nevladnih organizacij in univerz. Z institucionalno spremembo OECD NKT Slovenija pa je bil sprejet tudi Pravilnik o obravnavi posebnih primerov. S to spremembo je omogočeno, da se lahko zainteresirana javnost obrne na OECD NKT Slovenije v primeru domnevnega kršenja načel družbene odgovornosti s strani multinacionalnih podjetij.

 • Analiza vzorcev neodvisne kemijske analize in sanacijskega materiala na območju nekdanjega odkopa Drtija v Moravčah pokazala na okoljsko škodo

  Zaradi preverjanja domnevnih kršitev na območju nekdanjega odkopa Drtija v občini Moravče, kjer deluje podjetje Termit d. d. in ugotavljanja vplivov delovanja podjetja na okolje, je Ministrstvo za okolje in prostor izvedlo strokoven in neodvisen odvzem vzorcev sanacijskega materiala in jih dalo v analizo. Za potrebe odvzema vzorcev sanacijskega materiala so bile izvedene tri raziskovalne vrtine in štirje bagrski razkopi. V času izvedbe terenskih raziskav, so bili odvzeti tudi vzorci petih površinskih in dveh podzemnih voda na širšem območju nekdanjega odkopa Drtija.

 • Direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar imenovan za koordinatorja delovne skupine za dodaten vodni vir za Istro

  Minister za okolje in prostor Simon Zajc se je na MOP sestal s predstavniki istrskih občin ob ustanovitvi delovne skupine za dodaten vodni vir Istre.

 • Iskanje sistemske rešitve za stabilno in dolgoročno vodooskrbo slovenske Istre

  Danes se je na Ministrstvu za okolje in prostor odvilo novo srečanje ministra Simona Zajca z župani Obalnih občin. Namen srečanja je bil dogovor o načinu iskanja sistemske rešitve za stabilno in dolgoročno vodooskrbo slovenske Istre. Delovno skupino, v kateri bodo župani širše regije ter predstavniki izvajalcev vodooskrbe, bo vodil direktor Direkcije RS za vode, Tomaž Prohinar.

 • 4. seja Sveta Vlade RS za mladino

  11. julija 2019 je potekala 4. seja Sveta Vlade RS za mladino, na kateri so bili poleg članov in članic Sveta Vlade RS za mladino prisotni tudi številni predstavniki z vladne strani, na posebno povabilo sveta pa se je seje udeležil Dušan Vučko z Državne volilne komisije. Seji je predsedoval minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo.

 • EU kartica ugodnosti za invalide

  Objavljamo obvestilo o EU kartici ugodnosti za invalide

 • Minister dr. Pikalo: »Novela ZOFVI postavlja jasno ločnico med javnim in zasebnim šolstvom«

  Državni zbor je v sredo, 10. julija, sprejel novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki sledi odločbi ustavnega sodišča o financiranju zasebnih šol. V skladu s sprejeto novelo bo država obvezni del javnega programa v zasebnih osnovnih šolah financirala v celoti, medtem ko razširjenega dela programa ne bo financirala.

 • Izenačena obravnava mladoletnih in polnoletnih dijakov

  Državni zbor je v sredo, 10. julija, sprejel noveli zakonov o gimnazijah ter o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Srednješolski noveli med drugim izenačujeta obravnavo mladoletnih in polnoletnih dijakov, ko gre za opravičevanje odsotnosti pri pouku, obveščanje staršev o izobraževanju otrok, pa tudi ko gre za izrekanje vzgojnih ukrepov.

 • Evropska sredstva za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za javni razpis »Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0«, ki ga bo v kratkem objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Skupna višina sredstev, namenjenih izvedbi javnega razpisa na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija, znaša nekaj manj kot 8,4 milijona evrov. Prispeval jih bo Evropski sklad za regionalni razvoj.

 • Umik / odpoklic živila Konopljino olje, Naturata

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila s strani podjetja Zakladi narave d.o.o., Brnčičeva 13, 1000 Ljubljana, obveščena o izvajanju umika oz. odpoklica proizvoda »Konopljino olje, Naturata ”.

 • Ministrica dr. Pivec s sadjarji o vremenskih težavah in preprodajalcih – ogledala si je tudi škodo po toči ter se seznanila z aktivnim varovanjem drobnice pred zvermi

  Goriška Brda, Komen, Juršče – Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je danes v Goriških Brdih sestala s predstavniki sadjarjev o težavah, ki jih povzročajo vreme ter nepošteni preprodajalci. Obiskala je tudi kmetiji, ki se ukvarjata s sadjarstvom in dopolnilnimi dejavnostmi. Popoldne je ministrica obiskala kmetijo na Krasu, ki je utrpela škodo po neurju s točo. Dr. Pivec je pozno popoldne pri Pivki obiskala tudi kmetijo in pašnike z drobnico, kjer za zaščito pred zvermi uporabljajo električne ograje in posebej izšolane pse.

 • Ministrica Katič na rednem mesečnem kolegiju direktorjev ZPKZ in prevzgojnega doma

  Ministrica za pravosodje Andreja Katič se je danes na povabilo v. d. generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojana Majcna udeležila rednega mesečnega kolegija direktorjev zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma.

 • Minister Cerar s palestinskim ministrom dr. Malkijem o razmerah v Gazi

  Minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar se je danes sešel s palestinskim ministrom za zunanje zadeve in razseljene osebe dr. Riadom Malkijem, ki se v Ljubljani mudi na delovnem obisku. Reden dialog s palestinskimi sogovorniki je za Slovenijo dragocen za celovito razumevanje dogajanja v bližnjevzhodni regiji in razmer v Palestini.

 • Družinski član lahko osebni asistent

  Na Ministrstvu za delo, družino, socilane zadeve in enake možnosti smo, v okviru javne razprave predloga sprememb Zakona o osebni asistenci, predvidene spremembe predstavili izvajalcem osebne asistence. Glede na razpravo smo se na ministrstvu odločili, da bomo njihovo ključno pripombo, da je družinski član lahko osebni asistent, upoštevali.

 • Na Bledu poteka konferenca direktorjev Natovih centrov odličnosti, Slovenija se pridružuje Evropskemu centru odličnosti za preprečevanje hibridnih groženj

  Na Bledu od torka, 9. julija, poteka konferenca direktorjev Natovih centrov odličnosti. Gosti jo Natov center odličnosti za gorsko bojevanje, ki deluje v Poljčah. Konference se udeležujejo direktorji 25 akreditiranih centrov, najvišji predstavnik zavezništva na konferenci je namestnik poveljnika Zavezniškega poveljstva za transformacijo admiral Manfred Nielson.

 • Obvestila za pomorščake - julij 2019

  Izšla so Obvestila za pomorščake za mesec julij. Slovenska Obvestla za pomorščake so namenjena vzdrževanju slovenskih pomorskih kart in publikacij v izdaji Ministrstva za promet Republike Slovenije.

 • MOP v javno obravnavo podal osnutek OP odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

  Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo podalo osnutek Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Pripombe in predloge lahko posredujete do vključno srede, 21. avgusta 2019, na e-naslov: gp.mop@gov.si.

 • Zaključna konferenca FRISCO 1

  Danes je v Zagrebu potekala zaključna konferenca projekta FRISCO1. Gre za strateški projekt, katerega cilj je zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Bregane ter na delih porečij Drave in Mure in se izvaja v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška.

 • Slovenska delegacija na 43. zasedanju UNESCO Odbora za svetovno dediščino v Bakuju v Republiki Azerbajdžan

  Delegacija Republike Slovenije se je kot država opazovalka udeležila 43. zasedanja UNESCO Odbora za svetovno dediščino, ki je potekalo med 30. junijem in 10. julijem 2019 v azerbajdžanski prestolnici Baku pod vodstvom azerbajdžanskega ministra za kulturo.