Skoči do osrednje vsebine

Nova aplikacija Kobi v šoli bo učencem pomagala pri učenju branja in utrjevanju znanja

Šolam je na voljo nov pripomoček Kobi v šoli. Namenjen je vsem otrokom, tudi za prepoznavanje in odkrivanje težav pri branju. Z njim je mogoče prilagoditi prikaz besedila glede na potrebe učenca, vse od velikosti črk do barve ozadja. Poleg tega pa lahko učitelj za skupino učencev spremlja napredek pri branju in prilagaja svoje nadaljnje dejavnosti potrebam učencev.

Orodje je namenjeno učencem vseh starosti, njegov namen pa ni, da nadomesti branje knjig in drugih bralnih gradiv. Cilj uporabe pripomočka je, da skozi prilagojen prikaz besedila in ob učiteljevi pomoči, učencem, ki jim tiskane besede niso blizu, pokažemo, da je branje zabavno in prijetno.

Bralna pismenost je ključnega pomena za razvoj posameznika in uspeh v šoli ter kasneje v življenju. Z orodjem KOBI v šoli motiviramo učence za branje. Posebne funkcije in prilagodljivi načini prikaza besedila spodbujajo radovednost in ustvarjajo pozitivno bralno izkušnjo.

Pripomoček je na voljo strokovnim delavcem in učencem v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Več informacij najdete na spletni strani: https://kobiapp.si/

Projekt je financiran s sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki jih omogoča Evropska unija.