Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Iskanje rešitev za avtoprevozniški sektor

  Na pobudo predstavnikov avtoprevozniškega sektorja se je danes odvil sestanek, ki sta se ga udeležila tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Sestanek je bil namenjen osvetlitvi težkega položaja, v katerem so avtoprevozniki, in iskanju morebitnih rešitev zanj.

 • Evropska sredstva za lažje poslovanje podjetij v Mariboru

  Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Cesta S-J-3 v Poslovno proizvodni coni Tezno (dograditev EPC)«. Vrednost projekta, ki ga bo izvajala Mestna občina Maribor, je 400.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 246.000 evrov.

 • Tretja seja Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani

  Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj popoldan preko videokonference potekala 3. seja Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani. Člani sveta so razpravljali o vprašanjih, vezanih na spodbujanje višanja samooskrbe Slovenije ter oblikovali delovne skupine, ki se bodo te problematike lotile po posameznih sklopih.

 • Program finančnih spodbud

  Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo pripravili Program finančnih spodbud COVID-19, ki je podlaga za pripravo konkretnih ukrepov za blaženje posledic epidemije. Na ministrstvu smo storili vse potrebno, da Republika Slovenija lahko priglasi sheme COVID - 19 državnih pomoči na Evropsko komisijo. S programom naslavljamo likvidnost oz. tekoče poslovanje gospodarstva, nadalje transformacijo v nove poslovne modele in investicije.

 • Vodnik za uveljavljanje ukrepov finančne pomoči in nadomestil zaradi epidemije COVID-19

  Za upravičence smo pripravili vodnik, v katerem so zbrane vse ključne informacije o pridobitvi finančne pomoči zaradi nezmožnosti za delo zaradi okužbe z virusom COVID-19 in finančnih nadomestil zaradi izpada dohodka zaradi COVID-19.

 • Video

  Izjava ministra Počivalška, ministra Vrtovca in vladnega govorca Jelka Kacina

  Na izjavi glede aktualnega stanja v zvezi z epidemijo bolezni COVID-19 so sodelovali podpredsednik vlade in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec ter vladni govorec, veleposlanik Jelko Kacin.

 • Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov

  Vlada Republike Slovenije je 7. maja 2020 za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 sprejela Uredbo o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (Uradni list RS, št. 64/2020), ki opredeljuje pristojnost, potrebno sodelovanje med organi, vsebino in obliko vlog, izdajo dovoljenj ter administrativne kazni za prekrške.

 • Video

  17 evropskih ministrov med pomembnejše vidike okrevanja evropskega gospodarstva postavilo trajnostne investicije za zagon gospodarstva, krožno gospodarstvo in digitalizacijo

  Pobudniki za ozelenitev gospodarstva po pandemiji koronavirusa, to je 17 ministrov EU, so podali skupno video izjavo, v kateri pozivajo Evropsko komisijo, da »naj bo Zeleni dogovor (Green Deal) pomemben vidik pri načrtovanju okrevanja evropskega gospodarstva, da bo okrevanje zasnovano kar se da pogumno.«

 • Finančna pomoč zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi COVID-19

  Agencija bo danes vsem nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz prve točke šestega člena Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19, poslala predtiskane obrazce »Nadomestilo zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19«.

 • Ravnanje z odpadno embalažo v skladu z zakonom o interventnih ukrepih (ZIUZEOP-A)

  Na podlagi 41. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki je začel veljati 1. maja, imajo izvajalci javne službe zbiranja komunalne odpadne embalaže možnost, da odpadno embalažo, ki je niso prevzele družbe za ravnanje z odpadno embalažo, sami oddajo v nadaljnjo obdelavo izvajalcem obdelave. Stroške ravnanja z odpadno embalažo bo prevzela država.

 • Vlada sprejela tri odloke: glede ukrepov na mejnih prehodih, izvajanju OZZ ter o načinu izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije

  Vlada je z odlokom spremenila in dopolnila ukrepe na mejnih prehodih. Dodajo se nove kontrolne točke. Glede vstopanja in izstopanja v sosednje države se dodaja nova izjema in sicer čezmejni dnevni migranti, z namenom zdravstvenega pregleda ali posega na dan prehoda. Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja določa dva začasna ukrepa in sicer pristojnost za ugotavljanje začasne zadržanosti od dela zaradi uveljavljanja pravice do nadomestila plače ter način odločanja o podaljšanju (trajanju) zdraviliškega zdravljenja na skupno največ 21 dni. Odlok o načinu izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije pa omogoča izvajanje sekundariata, pripravništva in specializacij, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji in je to izvedljivo na varen način za vse udeležence.

 • Odločitev 36. dopisne seje Vlade Republike Slovenije s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na današnji 26. dopisni seji obravnavala eno točko s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Nove praktične smernice o vzpostavitvi celovitega sistema vodenja

  Uprava RS za jedrsko varnost je izdala nove Praktične smernice PS 1.07 »Vzpostavitev, uvedba, izvajanje in stalno izboljševanje celovitega sistema vodenja«.

 • Vabljeni k sodelovanju na virtualnem heckatonu NASA, ESA, JAXA »Space Apps COVID-19 Challenge« od 30. do 31. maja 2020

  NASA, ESA in JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) vabijo programerje, podjetnike, znanstvenike, oblikovalce, pripovedovalce, ustvarjalce, gradbenike, umetnike in tehnologe k sodelovanju na virtualnem heckatonu, namenjenemu razvoju rešitev za izzive, povezane s pandemijo COVID-19, z uporabo odprtih podatkov za opazovanje Zemlje, ki se bo odvijal 30. in 31. maja 2020.

 • Maj – mesec slovenskega mleka

  Največje slovenske mlekarne opozarjajo, da je pojav pandemije COVID-19, ki je med drugim povzročil izvozno negotovost, zelo vplival na stabilnost slovenske mlekarske verige. Ta se odraža v viških mleka, ki negativno vplivajo na vse člene v mlekarski verigi, še posebej na slovenskega kmeta. Zato slovenske mlekarne in trgovci pod sloganom Slovensko mleko nas povezuje v maju organizirajo mesec slovenskega mleka. Z akcijo še posebej nagovarjajo potrošnike, ki s poseganjem po slovenskih mlečnih izdelkih lahko doprinesejo k stabilnosti mlekarskega sektorja. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira tovrstne aktivnosti spodbujanja potrošnikov k poseganju po lokalnih produktih, še posebej v času epidemije COVID-19.

 • Konferenca Odprti podatki – Pospeševalci digitalne ekonomije

  Tehnološki park Ljubljana je skupaj z Ministrstvom za javno upravo danes organizira spletno konferenco z naslovom Odprti podatki – Pospeševalci digitalne ekonomije. Namen konference, na kateri sodelujejo številni ugledni strokovnjaki s tega področja, je osvetliti in odgovoriti na pomembna vprašanja o prihodnosti in izzivih uporabe odprtih podatkov kot pospeševalca gospodarstva v Sloveniji in v svetu. Udeležence konference je uvodoma nagovoril tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

 • Razpisana evropska sredstva za čezmejne projekte na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov

  Objavljen je šesti rok javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija 2014–2020 za predložitev projektnih predlogov. Za sredstva lahko kandidirajo projekti na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov.

 • Vlada sprejela Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti in razporedila sredstva za izredno pomoč

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti, s katerim se določajo pogoji za izvajanje športne dejavnosti za športnike in izvajanje športnih tekmovanj, ki med drugim določa tudi da prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Finančni upravi pa je vlada razporedila sredstva za izredno pomoč v obliki temeljnega dohodka.

 • Video

  Minister Černač v Slovenski Bistrici: “Projekti, podprti z evropskimi sredstvi, pomembno prispevajo k razvoju občin.”

  Minister, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Zvonko Černač se je z državno sekretarko mag. Moniko Kirbiš Rojs v Slovenski Bistrici srečal z županom dr. Ivanom Žagarjem. Pogovorili so se o aktualnih temah na področju izvajanja evropske kohezijske politike in si ogledali projekte, ki se izvajajo s pomočjo evropskih sredstev.

 • Voditelji EU in Zahodnega Balkana o posledicah covid-19 pandemije in evropski perspektivi regije

  Danes je potekala videokonferenca voditeljev EU in Zahodnega Balkana, ki so ji sopredsedovali predsednik Evropskega sveta Charles Michel, hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.