Skoči do osrednje vsebine

Minister Dikaučič v Bruslju na prvem političnem trialogu za učinke odstopa terjatev za tretje osebe

Minister za pravosodje in predsedujoči Svetu EU za pravosodje Marjan Dikaučič je danes v Evropskem parlamentu v Bruslju sodeloval na prvem političnem trialogu glede predloga uredbe o pravu, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev tretjih oseb.

Minister Dikaučič: »Gotovost, jasnost in predvidljivost prava, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe, bodo pripomogle k povečanju obsega čezmejnih poslov s terjatvami ter zagotavljanju dostopa do cenejših kreditov in povezovanja trgov.«

Gre za pomemben zakonodajni dosje, saj trenutno ni kolizijskih pravil, ki bi urejala učinke odstopa terjatev za tretje osebe, oziroma se kolizijska pravila, ki na tem področju obstajajo na ravni držav članic, med seboj razlikujejo. Neskladnost teh nacionalnih pravil pri čezmejnem odstopu terjatev povzroča pravno negotovost glede tega, katero pravo se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe.

Odpravljanje pravnih negotovosti glede lastništva terjatev, potem ko so bile odstopljene na čezmejni osnovi, je pomembno za odstopnika in prevzemnika terjatev, pa tudi za udeležence na trgu, ki niso udeleženi pri odstopu, vendar sodelujejo s katero koli stranko in potrebujejo gotovost o tem, kdo ima pravni naslov na prenesenih terjatvah.

Za podrobno analizo zapletenega medsebojnega prepletanja zadevnega predloga s finančnimi trgi in finančnim pravnim redom so bila potrebna leta intenzivnega dela na ravni strokovnjakov s področja civilnega prava ob tesnem sodelovanju finančnih strokovnjakov.

Čeprav se mnenja Sveta in Parlamenta glede nekaterih vprašanj razhajajo, je bil z današnjim trialogom zagotovljen širok mandat za nadaljnje delo na tehnični ravni in verjamemo, da bomo pod vodstvom prihodnjega francoskega predsedstva uspešno našli skupne rešitve, ki bodo koristile podjetjem EU, nudile pravno varnost državljanom in državljankam EU, ter pripomogle k zagotavljanju nemotenega delovanja finančnih trgov.