Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Logar o aktualnih varnostnih izzivih v evroatlantskem prostoru vključno z razmerami na Zahodnem Balkanu

  • Ministrstvo za zunanje zadeve
Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se je v Rigi 30. novembra in 1. decembra udeležil zasedanja zunanjih ministrov Severnoatlantskega zavezništva.

Prvi dan so govorili o Rusiji, nadzoru oborožitve, razoroževanju in neproliferaciji ter opravili celovito razpravo o naslednjem strateškem konceptu Nata. Drugi dan so z zunanjima ministroma Gruzije in Ukrajine naslovili varnostne izzive širše regije, nadaljevali razpravo o razmerah v Afganistanu ter z visokim predstavnikom Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josepom Borrellom in zunanjima ministroma Finske in Švedske izmenjali mnenja o dogajanju na Zahodnem Balkanu.

Zunanji ministri so v uvodni razpravi naslovili vojaško kopičenje sil v in okrog Ukrajine, ki prinaša dodatne napetosti in tveganja. Seznanili so se s poročilom generalnega sekretarja Nata o trenutnem stanju na področju nadzora oborožitve, razoroževanja ter neproliferacije, ki vključuje konkretne predloge naslednjih korakov. Minister dr. Logar se je generalnemu sekretarju zahvalil za poročilo in sporočil, da je to dobra podlaga za prihodnji angažma Zavezništva na področju, ki je podvrženo hitrim tehnološkim spremembam.

V razpravi o naslednjem strateškem konceptu Nata je minister dr. Logar poudaril, da je potrebno ohraniti odvračalno in obrambno držo Zavezništva in pozval h krepitvi odpornosti. Zunanji ministri so se strinjali, da mora naslednji strateški koncept upoštevati spreminjajoče se varnostno okolje, nove grožnje in hiter tehnološki razvoj. Z zunanjima ministroma Gruzije Davidom Zalkalianijem in Ukrajine Dmitrijem Kulebo so v razpravi o varnostnih izzivih v širši regiji ministri poudarili, da sta obe državi cenjeni Nato partnerici in aspirantki, ki bosta še naprej deležni podpore Zavezništva.

Zaveznice so nadaljevale razpravo o Afganistanu in pridobljenih lekcijah. Poudarile so, da je bil primarni cilj delovanja Nata v Afganistanu preprečevanje terorističnih napadov na ozemlju Zaveznic, kar jim je v dvajsetih letih tudi uspelo. Minister dr. Logar je pozval k usklajenemu delovanju mednarodne skupnosti, ki mora preprečiti humanitarno in ekonomsko krizo ter pozdravil razpravo o pridobljenih lekcijah. Dodal je, da se bo potrebno osredotočiti na izboljšanje kriznega upravljanja v okviru Nata.

V zaključku zasedanja so zunanji minstri izrazili zaskrbljenost nad nedavnimi napetostmi na Zahodnem Balkanu, še posebej v Bosni in Hercegovini, saj je stabilnost Zahodnega Balkana ključnega pomena za stabilnost evro-atlantskega območja. Podprli so enotno državno strukturo Bosne in Hercegovine ter njeno večetnično strukturo oboroženih sil. Strinjali so se, da mora Nato nadaljevati z aktivnim spodbujanjem stabilnosti in varnosti v regiji. Minister dr. Logar je ob tem poudaril, da se trajnost reformnega procesa lahko ohrani zgolj z aktivnim, koordiniranim in strateškim udejstvovanjem v regiji. Pri tem je izpostavil sodelovanje med Natom in Evropsko unijo, ki je ključnega pomena za stabilnost in varnost Zahodnega Balkana. 

Zasedanje zunanjih ministrov v Rigi je predstavljalo pomemben mejnik med junijskim vrhom v Bruslju in prihajajočim junijskim vrhom v Madridu, saj so zunanji ministri sprejeli številne dokumente, med drugimi tudi zaveze glede krepitve sodelovanja med Natom in EU.