Skoči do osrednje vsebine

Sprejet pravilnik za nevladne organizacije na področju razvoja socialnega podjetništva

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v skladu z določili Zakona o nevladnih organizacijah izdalo Pravilnik o določitvi meril za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva.

Pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja na področju razvoja socialnega podjetništva, pogoje za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu pa določa Zakon o nevladnih organizacijah.

Nevladni organizaciji se podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na določenem področju, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oziroma njenih članov in je splošno koristno. Status v javnem interesu podeljujejo resorna ministrstva. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo poleg statusa pravne osebe v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma tako podeljevalo tudi status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva.

Nevladne organizacije, ki pridobijo status delovanja v javnem interesu, imajo določene ugodnosti, saj status med drugim prinaša prednosti pri javnih razpisih, namenjenim nevladnim organizacijam, za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna in možnost prejetja donacije 1 % dohodnine.

Nevladna organizacija lahko na ministrstvo poda vlogo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva, ministrstvo nato odloča o podelitvi statusa na podlagi določil Zakona o nevladnih organizacijah, na podlagi sprejetega Pravilnika pa ugotavlja izpolnjevanje meril za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije na področju razvoja socialnega podjetništva.