Skoči do osrednje vsebine

Začetek posvetovalnega procesa Evropskega omrežja za spremljanje prostorskega razvoja 2030

V okviru tedna Evropskega omrežja za spremljanje prostorskega razvoja (program ESPON) se je začel posvetovalni proces za oblikovanje vsebine prihodnjih dejavnosti, za katere bodo pripravljeni tematski akcijski načrti. V celotnem programske obdobju je predvidenih deset tematskih akcijskih načrtov, posvetovalni proces pa se osredotoča na prve štiri, ki bodo v razpravi do konca januarja 2022.

V uvodnem delu dogodka so predstavnica slovenskega predsedstva Sveta EU in članica usmerjevalnega odbora programa Blanka Bartol, direktor programa ESPON Wiktor Szydarowski in predstavnik Organa upravljanja programa Thiemo W. Eser, predstavili osrednje cilje prihodnjega programa ESPON 2030. Poslanstvo programa bo še naprej osredotočeno na produkcijo prostorskih podatkov in znanja ter krepitev aktivnega sodelovanja s pripravljavci politik in raziskovalci s področij prostorskega razvoja v smeri večje uporabe prostorskih raziskav ter možnosti njihove uporabe v procesih priprav politik.

Osrednji del dogodka je predstavljala razprava s strokovnjaki, predstavniki različnih teritorialnih ravni iz Evrope ter zainteresirano javnostjo, ki so naslovili štiri tematska področja, to so podnebno nevtralna območja, upravljanje novih območij, vključevanje vseh ljudi in krajev ter na krize odporna območja. V razpravi so bili podani konkretni predlogi o tem, katere vrste raziskav in podatkov bi bili potrebni, da bi okrepili strateške odzive na izpostavljenih štirih področjih.

Pričeta razprava se bo nadaljevala do konca januarja. Zainteresirani strokovnjaki in drugi deležniki lahko za navedena štiri področja svoje predloge prispevate preko platforme Yammer.