Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Video

  17. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji začela z obravnavo predlogov davčnih sprememb, sprejela predlog zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2022/2023, pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen elektrike in plina zvišala na 86 milijonov evrov ter sprejela predlog zakona, ki na novo ureja očetovsko in starševsko varstva otrok. Potrdila je tudi oceno škode na stvareh in povračilo intervencijskih sredstev zaradi posledic požara na Krasu. Prav tako bo vlada financirala dodatno opremljenost društev, ki so sodelovala pri gašenju na Krasu.

 • Pojasnila v zvezi z energetsko samooskrbo

  Pripravili smo pojasnila in odgovore na pogosta vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi s samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki se je v luči številnih dejavnikov, ki imajo vpliv na cene energentov, izredno povečalo.

 • Srečanje ministrice Šinko s predstavniki Trgovinske zbornice Slovenije

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko se bo v sredini prihodnjega tedna sestala s predstavniki Trgovinske zbornice Slovenije. Namen sestanka bo seznanitev z odzivi trgovcev na primerjalnik cen osnovnih živil. Skupni dogovor za usklajeno nadaljnje spremljanje košarice živil bo tudi tisto, za kar si je ministrstvo ves čas prizadevalo, in sicer, da bi z deležniki dosegli ustrezno sodelovanje pri spremljanju maloprodajnih cen.

 • Odločbe za Izjemno izravnalno pomoč za sektor mleka in mlečnih proizvodov

  Pričeli smo z izdajo odločb za dodelitev izjemne izravnalne pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov. Skupaj bo izdanih 4372 odločb in izplačanih 5.230.000 evrov. Upravičenci bodo sredstva prejeli na njihov TRR v naslednjem tednu.

 • Tržni inšpektorat v poostrenem nadzoru zaloge lesnih goriv ni ugotovil kršitev

  Tržni inšpektorji so zaradi motenj na trgu pri dobavi lesnih goriv (drva, sekanci, peleti) in informacij, da se lesna goriva nahajajo v skladiščih in jih trgovci zaradi špekulativnih namenov ne sprostijo v promet, opravili nadzore razpoložljivosti lesnih goriv v logističnih centrih, pri trgovcih na drobno, proizvajalcih, skladiščih in veleprodajalcih.

 • Manj administrativnih ovir pri umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in več alternativnih goriv v prometu

  Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo poslalo predloga dveh pomembnih zakonov: Zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ter Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu.

 • S spremljanjem in primerjavo cen osnovnih živil do ustreznega informiranja potrošnika

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo primerjalnik cen osnovnih živil. Ministrica Irena Šinko je ob predstavitvi medijem dejala, da bo primerjalnik potrošnikom omogočil spremljanje in primerjavo maloprodajnih cen, porekla in kakovosti primerljivih živil znotraj košarice dvajsetih osnovnih skupin živil med različnimi trgovskimi podjetji. Glavni namen je informiranje potrošnikov ter ohranjanje kupne moči slovenskega prebivalstva.

 • Video

  15. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji potrdila predlog Zakona o začasnih ukrepih za omilitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka, s katerim bodo družine z otroki, ki so upravičene do otroškega dodatka, tri mesece prejele draginjski dodatek. Sprejela je tudi Jesensko napoved gospodarskih gibanj, ki kaže občutnejše umirjanje gospodarske rasti. Vlada se je seznanila z Revizijskim poročilom o smotrnosti nabave bojnih kolesnih vozil 8x8 za potrebe Slovenske vojske in sklenila, da se bo Slovenija umaknila iz programa Boxer.

 • Pričetek izdaje informativnih odločb za finančno nadomestilo zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala

  Agencija je pričela z izdajo informativnih odločb za finančno nadomestilo zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo. Skupaj bo izdanih 36.722 informativnih odločb in izplačanih 15 milijon evrov. Upravičenci bodo sredstva prejeli v drugi polovici septembra.

 • 27. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov ter Uredbo o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida. Imenovala je vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo in dala soglasje k razrešitvi generalnega direktorja javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

 • S 13. septembrom 2022 vlada regulira tudi ceno kurilnega olja

  Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Z uredbo vlada na enak način kot pri 95-oktanskem neosvinčenem motornem bencinu (NMB-95) in dizelskem gorivu ponovno regulira tudi ekstra lahko kurilno olje (KOEL oziroma kurilno olje) in omejuje najvišjo dovoljeno višino marže za kurilno olje na 0,08 eura/liter. Uredba začne veljati v torek, 13. septembra.

 • Video

  14. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Na današnji redni seji je Vlada Republike Slovenije potrdila predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna. Sprejela je tudi amandmaje k predlogom novel Zakonov o notariatu, izvrševanju kazenskih sankcij in o odvetništvu in se seznanila z Analizo pravnih podlag, ki so bile uporabljene v prekrškovnih postopkih proti posameznikom zaradi kršitev ukrepov zoper virusno bolezen COVID-19.

 • Vlada določila posodobljeno besedilo Zakona o poroštvu Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji ponovno posodobila prejšnji teden sprejeto besedilo Zakona o poroštvu države na obveznosti družb GEN energija, HSE in hčerinskih družb ter Geoplin, ki se določa iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti in nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije.

 • V javni obravnavi predlog uredbe, ki določa merila za opredelitev in ocenjevanje energetske revščine

  Energetska revščina je stanje, v katerem je gospodinjstvo, katerega dohodek je nižji od praga tveganja revščine in ne more zadovoljiti svojih osnovnih potreb po energiji zaradi neustreznih bivanjskih razmer ali nezmožnosti izpolnjevanja teh potreb po dostopnih cenah.

 • Vlada določila novo besedilo predloga Zakona o poroštvu Republike Slovenije

  Vlada je posodobila prejšnji teden sprejeto besedilo predloga Zakona o poroštvu države na obveznosti družb GEN energija, HSE in hčerinskih družb ter Geoplin, ki se določa iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti in nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije.

 • Vlada določila besedilo Zakona o poroštvu Republike Slovenije

  Poroštvo države se nanaša na obveznosti družb GEN energija, HSE in hčerinskih družb ter Geoplin, določa pa se iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti in nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije.

 • Vlada spremenila Zakon o oskrbi s plini

  Zaradi spremenjenih pogojev poslovanja plinskega gospodarstva in predvsem zaradi povečanih tveganj v dobavni verigi zemeljskega plina je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini.

 • Potrjeno besedilo zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo

  V predlogu so opredeljeni začasni ukrepi za upravljanje povečanega tveganja pri oskrbi z energijo, ukrepi za zanesljivo oskrbo z energijo, ukrepi za zmanjševanje uvozne odvisnosti in ukrepi za zmanjševanje pritiskov na cene energije zaradi nestanovitnosti energetskih trgov.

 • Video

  13. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je danes potrdila dva predloga zakonov, ki bosta državljanom omogočila mirnejšo plinsko in električno zimo. Prav tako je sprejela predlog poroštvenega zakona za tri energetske družbe in predlog novele Zakona o organiziranosti in delu v policiji.

 • Sprejet energetski dodatek za najranljivejše

  Državni zbor je sprejel Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZOUPD), ki gospodinjstvom z nizkimi dohodki namenja enkratni energetski dodatek (dodatek) v višini 200 evrov, pri čemer se višina dodatka viša glede na število otrok v gospodinjstvu. Na vladnih spletnih straneh bo v septembru objavljen kalkulator, ki bo vsem kategorijam prebivalstva omogočal da preverijo ali je njihovo gospodinjstvo lahko upravičeno do energetskega dodatka.