Skoči do osrednje vsebine

Informativne odločbe za finančno nadomestilo zaradi visokih cen energentov

Pričeli smo z izdajo informativnih odločb za finančno nadomestilo zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo. Skupaj bo izdanih 19.644 informativnih odločb in izplačanih 2.148.000 evrov. Upravičenci bodo sredstva prejeli na njihov TRR zadnji teden septembra in prvi teden oktobra.

Upravičenec do finančnega nadomestila je nosilec kmetijskega gospodarstva, katerega je kmetijsko gospodarstvo nekrivdno zašlo v težak finančni položaj zaradi visokih cen energentov in izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je v letu 2022 oddal zbirno vlogo, v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2022, kjer ima prijavljena zemljišča dejanske rabe grafične enote rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev
  • je za leto 2021 je prejel vračilo trošarine za kmetijsko mehanizacijo, skladno z Zakonom o trošarinah  in Pravilnikom o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo (vračilo trošarine za leto 2021 je lahko prejel tudi  član kmetije, katere nosilec je upravičenec)
  • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu
  • na dan uveljavitve odloka oziroma 16. avgusta ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov,

Višina podpore je v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe.

Informativne odločbe bodo upravičencem izdane glede na dostopne podatke iz uradnih evidenc. Nanje se lahko upravičenci pritožite v roku 15 dni. Glavnina informativnih odločb bo izdana do 27. septembra 2022.