Skoči do osrednje vsebine

Odločbe za Izjemno izravnalno pomoč za sektor mleka in mlečnih proizvodov

Pričeli smo z izdajo odločb za dodelitev izjemne izravnalne pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov. Skupaj bo izdanih 4372 odločb in izplačanih 5.230.000 evrov. Upravičenci bodo sredstva prejeli na njihov TRR v naslednjem tednu.

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu, ki se ukvarja s prirejo mleka ter redi na dan 30. 6. 2022 najmanj dve kravi molznici;

  • je upravičen do pomoči na podlagi vključenosti v program meritve proizvodnih in drugih lastnosti živali v skladu s 5. členom Odloka o izjemni izravnalni pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov (v nadaljevanju: Odlok), v primeru, da ni vključen pa
  • je upravičen do pomoči na podlagi oddaje mleka v skladu s 6. členom Odloka
  • nosilec ima na dan oddaje zahtevka poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov
  • nosilec ima za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun.

Višina finančne pomoči je v obliki pavšala na kravo molznico.

Odločbe bodo upravičencem izdane na podlagi vloge, ki so jo upravičenci poslali do 25. 7. 2022.

Nanje se lahko upravičenci pritožite v roku 15 dni. Glavnina odločb bo izdana v tem tednu.

Podrobnejši pogoji za pridobitev pomoči

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja