Skoči do osrednje vsebine

14. redna seja Vlade Republike Slovenije

Na današnji redni seji je Vlada Republike Slovenije potrdila predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna. Sprejela je tudi amandmaje k predlogom novel Zakonov o notariatu, izvrševanju kazenskih sankcij in o odvetništvu in se seznanila z Analizo pravnih podlag, ki so bile uporabljene v prekrškovnih postopkih proti posameznikom zaradi kršitev ukrepov zoper virusno bolezen COVID-19.

Rebalans državnega proračuna za leto 2022 je nujen, ker so bile po sprejetju sprememb letošnjega proračuna lani jeseni sprejete številne dodatne obveznosti, hkrati pa so se spremenile gospodarske razmere, ki terjajo dodatne ukrepe za blaženje draginje. Proračunski prihodki so načrtovani v višini 12,54 milijarde evrov, odhodki v višini 14,58 milijarde evrov, primanjkljaj pa v višini 2,04 milijarde evrov. Primanjkljaj se s 4,4 % bruto domačega proizvoda (BDP), kolikor je bil predviden ob sprejemu sprememb proračuna za leto 2022, z rebalansom znižuje na 3,6 % BDP. Rebalans vključuje tudi ukrepe za blaženje posledic draginje za gospodinjstva in gospodarstvo, ki jih je vlada že sprejela in jih še načrtuje. Vlada želi ob tem ohraniti razvojno naravnanost državnega proračuna z relativno visoko ravnjo investicij, podprtimi z evropskimi viri iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Vlada je določila tudi besedilo sprememb Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 v delu, ki se nanaša na leto 2022. S spremembami bomo zagotovili potreben obseg izdatkov za zdravstveno in pokojninsko blagajno, lokalne enote sektorja država ter državni proračun. V proračunu so po sprejetju njegovih sprememb lani jeseni nastale dodatne obveznosti, prevzema pa tudi breme soočanja z energetsko krizo in draginjo.

Vlada se je seznanila z Analizo pravnih podlag, ki so bile uporabljene v prekrškovnih postopkih proti posameznikom zaradi kršitev ukrepov zoper virusno bolezen COVID-19. V analiziranem obdobju je bilo, glede omenjene pravne podlage, uvedenih približno 62.000 prekrškovnih postopkov, v večji meri proti posameznikom (93%). Skupen znesek glob za prekrške po ZNB in ZJZ za vse kategorije storilcev prekrškov znaša 5.754.540,63 evrov, od tega je bilo prostovoljno že plačanih za 1.765.592,58 evrov (cca. 30%), v prisilni izterjavi pa je 3.988.948,05 evrov (cca. 70%). Ministrstvu za pravosodje je naložila, da na podlagi Analize, v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, do 31. januarja 2023 pripravi normativne rešitve v zvezi s prekrškovnimi postopki, ki so se vodili v času obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 na podlagi neustreznih pravnih podlag.

Minister za finance Klemen Boštjančič na novinarski konferenci po seji vlade

Minister za finance Klemen Boštjančič na novinarski konferenci po seji vlade | Avtor: Katja Kodba/STA

1 / 2