Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 14. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.2. Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2023–2027, poročevalec: Tomaž Smrekar    Gradivo

1.3. Priročnik za presojanje in razvoj kompetenc na področju javnega naročanja in program za usposabljanje uslužbencev, ki izvajajo postopke javnih naročil, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.4. Predlog imenovanja zunanjega revizorja za revidiranje letnega poročila Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leta 2022, 2023 in 2024, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru za vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij, ustanovljenem na podlagi Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, v zvezi s sprejetjem sklepa o sporazumu o vzajemnem priznavanju poklicnih kvalifikacij za arhitekte, poročevalec: Matjaž Han

1.6. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta za kmetijstvo in Posebnega odbora za kmetijstvo 15. in 16. septembra 2022 v Pragi, poročevalka: Irena Šinko

1.7. Informacija o nameravanem podpisu Note o pristopu Ministrstva za obrambo Republike Slovenije za sprejem k tehničnemu dogovoru o večstranskem usposabljanju in vajah na področju zračnega transporta, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.8. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 72. zasedanju Regionalnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo od 12. do 14. septembra 2022 v Tel Avivu, poročevalec: Danijel Bešič Loredan

1.9. Informacija o udeležbi ministrice za notranje zadeve mag. Tatjane Bobnar na drugi regionalni ministrski konferenci Sarajevski migracijski dialog 19. in 20. septembra 2022 v Bosni in Hercegovini, poročevalka: mag. Tatjana Bobnar    Gradivo

1.10. Informacija o udeležbi ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca na konferenci »Brez varnega zatočišča: integrirani preventivni ukrepi za odpravo nasilja v družini, spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola« 29. in 30. septembra 2022 v Dublinu, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.11. Informacija o udeležbi ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko na dogodku ob obisku delegacije Evropske delovne skupnosti za razvoj podeželja in obnovo vasi - ARGE 21. septembra 2022 v Brdih, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.12. Informacija o srečanju ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko z direktorjem Ustanove za krepitev človekove varnosti 12. septembra 2022 v Republiki Sloveniji, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.13. Informacija o udeležbi državne sekretarke v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tatjane Buzeti na 13. OECD konferenci za razvoj podeželja od 28. do 30. septembra 2022 v Cavanu, Irska, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.14. Informacija o študijskem obisku delegacije OECD z namenom priprave študije o prihodnosti proizvodnje na podeželju od 12. do 16. septembra 2022 v Goriški, Podravski in Koroški regiji, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.15. Informacija o izvedbi bilateralnega srečanja na temo ekonomske demokracije ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca z mednarodno strokovno skupino s področja lastništva zaposlenih 5. oktobra 2022 v Ljubljani, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.16. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na Vrhu voditeljev pobude Brdo-Brijuni Process 12. septembra 2022 na Brdu pri Kranju, Poročevalka: Tanja Fajon

II. LISTA B

2. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024, Poročevalec: Klemen Boštjančič

2A. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022, Poročevalec: Klemen Boštjančič

2B. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 – nujni postopek, Poročevalec: Klemen Boštjančič

2C. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi – skrajšani postopek, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

3. Analiza pravnih podlag, ki so bile uporabljene v prekrškovnih postopkih proti posameznikom zaradi kršitev ukrepov zoper virusno bolezen COVID-19, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

4. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Izrednem zasedanju Sveta za energijo 9. septembra 2022 v Bruslju, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

5. Predlog amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

6. Predlog amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

7. Predlog amandmajev k Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o odvetništvu, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

8. Predlog amandmajev k Predlogu zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, Poročevalec: Matjaž Han

9. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

9.1. Predlog razrešitve direktorja Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna

9.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna

9.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za medije v Ministrstvu za kulturo

9.4. Predlog imenovanja direktorja Zavoda za gozdove Slovenije

9.5. Skupščina DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture - Predlog razrešitve člana in imenovanje članice Nadzornega sveta DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o.

9.6. Predlog razrešitve uradniškega naziva prve stopnje Notranji revizor višji sekretar

9.7. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o imenovanju članov Medresorske komisije za kemijsko varnost

9.8. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju pogajalske skupine, ki bo zastopala Republiko Slovenijo v pogajanjih z avstrijsko stranjo v zvezi z možnostjo uveljavitve odškodninskega zahtevka proti povzročitelju škode za poplave na Dravi v Republiki Sloveniji dne 5. novembra 2012

9.9. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ravnateljev in direktorjev javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja

9.10. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov v Usmerjevalni odbor za izvajanje finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014–2020

9.11. Predlog pooblastila Vlade Republike Slovenije ministru za izobraževanje, znanost in šport za sklenitev in podpis pogodbe o zaposlitvi ter o ciljih in pričakovanih rezultatih dela z direktorjem ter izdaja soglasja k opravljanju dopolnilnega dela direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

9.12. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi odborov kot delovnih skupin Vlade Republike Slovenije in imenovanju njihovih članov

9.13. Predlog soglasja k sklenitvi najemne pogodbe za oddajo prostorov v stavbi na naslovu Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana

9.14. Predlog spremembe sestave operativne delovne skupine za pomoč pri zastopanju Republike Slovenije v arbitražnem postopku Ascent Resources Plc in Ascent Slovenia Ltd proti Republiki Sloveniji