Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Povabilo k skrbnemu in odgovornemu ravnanju z odpadki

  V tem času, ko smo zaradi epidemije koronavirusa COVID-19 v večini doma, se Ministrstvo za okolje in prostor pridružuje številnim pozivom k skrbnemu ravnanju z odpadki iz gospodinjstva in biološkimi odpadki ter kurjenja v naravi. Vsak izmed nas lahko doprinese k manjšemu kopičenju odpadne embalaže, prepreči požar in prispeva k ohranitvi narave. Naj bo ta situacija priložnost za razmislek kako lahko vsak izmed nas, naše gospodinjstvo kupuje živila, ki zahtevajo manj odpadne embalaže in kako do uporabe alternativ plastičnim vrečkam. Apeliramo na vse prebivalce Slovenije, da odpadkov ne odlagajo v naravo. Na prostem in v kurilnih napravah ne kurimo zelenega odreza, prevlažnih drv, še posebej ne odpadkov. Pri obiskovanju narave se obnašajmo odgovorno, držimo se utrjenih poti, vozila parkirajmo na urejenih površinah in v zavarovanih območjih upoštevajmo varstvene režime. S tem bomo prijaznejši do okolja in dolgoročno tudi do sebe.

 • Odločitev 6. redne seje Vlade RS s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na 6. redni seji obravnavala eno točko s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Letošnji svetovni dan voda (22. marec) je v znamenju podnebnih sprememb – Ob trenutni situaciji je pomembno tudi sporočilo, da je voda iz pipe varna za uživanje

  Svetovni dan voda, ki ga vsako leto obeležujemo 22. marca, poudarja pomen vode in zavedanja, da 2,2 milijarde ljudi nima dostopa do pitne vode. Ministrstvo za okolje in prostor je ob trenutnih razmerah izbruha epidemije koronavirusne bolezni obvestilo izvajalce javnih služb, da naj dosledno upoštevajo preventivne zdravstvene protokole, da bodo lahko nemoteno zagotavljali izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Nacionalni inštitut za javno zdravje sporoča, da je voda iz pipe varna za uživanje. Pitje vode iz pipe je tudi bolj zdravo in do okolja prijaznejše kot voda iz plastenke.

 • Spremembe v upravnih, drugih javnopravnih in prekrškovnih zadevah

  Državni zbor RS je sprejel Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

 • Odločitvi 7. dopisne seje Vlade RS s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na 7. dopisni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Rednih dimnikarskih storitev ni dovoljeno izvajati

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na spletni strani objavilo odgovore na najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev. Med drugim je navedeno, da rednih in periodičnih dimnikarskih storitev zaradi preprečevanja razširjanja virusa ni dovoljeno izvajati, zaradi neposrednih stikov s potrošniki, zlasti tudi s starejšimi.

 • Odločitve 4. dopisne seje Vlade RS s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na 4. dopisni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Odpadke v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19 se lahko odvrže izključno v posodo za mešane komunalne odpadke

  Ministrstvo za okolje in prostor svetuje osebam, ki imajo potrjeno okužbo oziroma so zaradi suma na okužbo s koronavirusom COVID-19 v domači oskrbi, da osebne odpadke (na primer uporabljene robčke in rokavice iz lateksa) ter odpadke od čiščenja prostorov (na primer krpe za enkratno uporabo) odložijo v plastično vrečo za odpadke in jo, ko je polna, tesno zavežejo. To vrečo naj nato namestijo v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zavežejo ter jo ločeno hranijo vsaj 72 ur, preden jo odložijo v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov). Druge gospodinjske odpadke lahko odlagajo kot običajno. Omenjena priporočila so objavljena tudi na spletni strani NIJZ.

 • Minister mag. Andrej Vizjak prevzel posle na Ministrstvu za okolje in prostor

  Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) je potekala primopredaja poslov med novim ministrom za okolje in prostor mag. Andrejem Vizjakom ter dosedanjim Simonom Zajcem.

 • Stanovanjski sklad gradi 400 novih najemnih stanovanj

  Stanovanjski sklad RS v Mariboru gradi 400 novih stanovanj v soseski Pod Pekrsko gorco, od teh 88 v leseni gradnji, katero z 10 milijoni evrov sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor. Projekt je sredstva pridobil na Javnem razpisu za sofinanciranje demonstracijskih projektov javne večstanovanjske gradnje ob upoštevanju načel trajnostne gradnje z lesom.

 • Odločitve 63. redne seje Vlade RS s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na 63. redni seji obravnavala deset točk s področja Ministrstva za okolje in prostor

 • Nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo je kažipot do podnebno nevtralnega, konkurenčnega gospodarstva opolnomočenih potrošnikov

  Evropska komisija je danes sprejela nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo, ki je eden glavnih gradnikov evropskega zelenega dogovora, novega programa za trajnostno rast v Evropi. Novi akcijski načrt skuša z ukrepi za celotni življenjski cikel izdelkov gospodarstvo EU preoblikovati tako, da bo omogočalo okolju prijazno prihodnost in bo konkurenčnejše, obenem pa zagotavlja varstvo okolja in uvaja nove pravice za potrošnike. Novi načrt temelji na prizadevanjih, ki potekajo od leta 2015, ter se osredotoča na zasnovo in proizvodnjo, ki bi omogočali krožno gospodarstvo, da bi zagotovil, da se uporabljeni viri čim dalje obdržijo v gospodarstvu EU. Načrt in pobude, ki jih vsebuje, bodo nadalje razviti ob tesnem sodelovanju s podjetji in deležniki.

 • MOP naproša posredovanje prijav/pobud pisno ali po telefonu

  Zaradi zmanjševanja možnosti prenosa koronavirusa, Ministrstvo za okolje in prostor prosi vse, ki bi radi dali prijavo ali pobudo za obravnavo neke zadeve, da to storijo pisno, preko elektronske pošte ali telefonske številke Ministrstva za okolje in prostor.

 • Državni sekretarji Slovenije, Nemčije in Portugalske o pripravah na predsedovanje Svetu EU v okviru Tria

  Državni sekretar Marko Maver, se je včeraj v Bruslju, skupaj z državnima sekretarjema Nemčije in Portugalske, v Bruslju srečal z izvršnim podpredsednikom Evropske komisije Fransem Timmermansom in komisarjem za okolje, oceane in ribištvo Virginijusom Sinkevičiusom.

 • Slovenija ni kršila Konvencije o človekovih pravicah glede pitne vode in kanalizacije

  Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je štiri leta po tem, ko je bil končan pisni del postopka, zavrnilo pritožbo dveh romskih družin v zvezi z dostopom do pitne vode. Republiki Sloveniji, ki jo je zastopalo Državno odvetništvo RS, je sedemčlanskemu senatu sodišča uspelo predstaviti prepričljive argumente, s katerimi je dokazalo, da ne gre za kršitev treh členov evropske konvencije.

 • Eko sklad lani razdelil spodbude za več kot 21.000 okoljskih investicij v vrednosti 390 milijonov evrov

  Eko sklad je lani izplačal rekorden obseg dodeljenih spodbud za okoljske naložbe; od tega jih je največ za energetsko učinkovitost.Obseg aktivnosti v zadnjih letih strmo narašča; v obdobju 2011-2017 je bilo letno dodeljenih v povprečju 25 milijonov evrov nepovratnih spodbud, v letu 2018 skoraj 60 milijonov in v 2019 kar 78 milijonov evrov, in sicer dobrih 30 % več kot prejšnje leto.

 • Minister Simon Zajc na panelu o Evropskem paktu za plastiko: "S takšnimi pakti kot je ta, lahko vlade spodbujamo industrijo k manjši uporabi plastike, predvsem plastike za enkratno uporabo«

  Minister za okolje in prostor Simon Zajc je danes sodeloval na panelu ob dogodku za pričetek izvajanja Evropskega pakta za plastiko (EPP). Cilj sporazuma, ki je nastal na pobudo Francije, Nizozemske in Danske, je zmanjšati težave, ki nastajajo zaradi plastike, in sicer predvsem plastike za enkratno uporabo in embalaže.

 • Minister Simon Zajc na zasedanju okoljskih ministrov v Bruslju

  Mlada okoljska aktivistka Greta Thunberg nagovorila ministre EU za okolje na marčevskem okoljskem Svetu EU, ki je bil v prvi vrsti namenjen izmenjavi mnenj o evropskem Zelenem dogovoru.

 • 350 milijonov evrov v prihodnjih štirih letih za blaženje podnebnih sprememb

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020 – 2023 (Odlok). Ocenjena višina izplačil v tem obdobju je 350 milijonov evrov, in sicer v tem letu 106,285 milijonov, v letu 2021 109,605 milijonov, v letu 2022 70,18 milijonov in v letu 2023 63,93 milijonov evrov.

 • Odziv Ministrstva za okolje in prostor glede Kemisa

  Ministrstvo za okolje in prostor se zaveda občutljivosti situacije, ki je nastala po odločbi gradbene inšpekcije IRSOP za Kemis. Ministrstvo poudarja, da inšpektorji IRSOP postopajo v skladu z zakonodajo in ne morejo delovati drugače, ter da so tudi v tem primeru delovali v skladu z zakonodajo.

Iskalnik