Skoči do osrednje vsebine

Spodbujanje ozelenjevanja mest

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je skupaj z Mrežo znanja Evropske Unije in Mestno občino Kranj organiziralo Policy Lab na temo spodbujanja ozelenjevanja mest. Na dogodku so naslovili pomen povečanja zelenih površin v mestih in potrebo po izboljšanju in vzdrževanju obstoječe zelene infrastrukture kot strateških elementov trajnostnega urbanega razvoja.
Skupinska slika udeležencev dogodka
1 / 3

Dogodek je bil organiziran in izveden v hibridni obliki in je potekal v prostorih Kovačnice v Kranju, ki je lep primer urbane prenove. Dogodka se je udeležilo 30 udeležencev.

S predavanji, diskusijo in tudi z ogledom izvedenih ukrepov so se dotaknili nekaterih vidikov izboljšanja urbanih zelenih in odprtih površin. Le to pomaga preprečevati vpliv toplotnih otokov v mestih ter prispeva k visoki okoljski kakovosti zraka, vode, tal in rabe zemljišč. Razvoj kakovostnih mestnih okolij za vse vključuje ustrezen dostop do zelenih in rekreacijskih površin. Mesta morajo varovati in obnavljati ogrožene ekosisteme in njihove vrste ter uporabljati na naravi temelječe rešitve. Dobro načrtovana, upravljana in povezana zelena in vodna območja so predpogoj za zdravo življenjsko okolje in so del zavez iz Nove leipziške listine, sprejete v Evropski uniji 2020.

Na dogodku sta bila posebej izpostavljena Uredba o obnovi narave, predpis v pripravi na ravni EU, ki predpisuje povečan obseg zelenih površin v urbanih okoljih ter princip na naravi temelječih rešitev, ki sta neobhodno povezana z aktivnostmi, ki jih izvaja ali spremlja MOP  (priprava nove Strategije prostorskega razvoja Slovenije, priprava pravil Državnega prostorskega reda in še posebej prostorski akti in strokovne podlage na lokalni ravni (urbanistična zasnova). S strani predstavnikov projekta ConnectingNature so bile predstavljene tudi možnosti za financiranje rešitev.