Skoči do osrednje vsebine

Urbani forum tokrat o mestih v letu 2030

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Državni sekretar mag. Matej Skočir je nagovoril zbrane na že osmem Urbanem forumu, ki ga organizira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) skupaj z Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) in Inštitutom za geostrateške, pravne in futuristične raziskave ter svetovanje (GFS). Konstruktivna razprava na temo mest v letu 2030 je podala nove priložnosti za kakovosten razvoj slovenskih mest.

Državni sekretar mag. Matej Skočir
1 / 2

Državni sekretar je v nagovoru poudaril dragocenost foruma, ki po njegovi oceni omogoča izmenjavo mnenj med deležniki in predstavitev dobrih praks na področju trajnostnega razvoja mest. izrazil je zadovoljstvo, da se tema navezuje na aktualno vsebino voda in podnebja. »Trajnostni razvoj zahteva odgovorno ravnanje in upravljanje voda, elementi vode v mestih pa vplivajo na kakovost življenja. Dostop do vode krepi kakovost življenja v mestih, vodne poti pa predstavljajo potenciale za reševanje prihodnjih izzivov. S tem zavedanjem lahko kreiramo smiselne ukrepe tudi proti podnebnim spremembam,« je povedal državni sekretar.

Veseli ga, da sledimo evropskim mestom, ki so aktivna pri iskanju rešitev za spopadanje z okoljskimi in podnebnimi izzivi. Partnerstva evropskega zelenega dogovora in Urbane agende za EU so podala precej predlogov za izboljšanje na področju kakovosti zraka, krožnega gospodarstva, prilagajanja podnebnim spremembam in trajnostne rabe prostora. V naslednjih letih se bodo še intenzivirale aktivnosti na področju okoljskih tem, z vzpostavljanjem partnerstev za ozelenjevanje mest in trajnostnim turizmom. Z delovanjem na različnih ravneh in v različnih prostorih ter s povezovanjem, bo tudi Slovenija lahko dosegla zastavljene cilje.

Barbara Simonič iz Sektorja za podnebne spremembe in biotehnologijo pa je v okviru teme prilagajanja podnebnim spremembam in vplivov na mesta opozorila, da smo priča velikim spremembam v padavinskih vzorcih, ki so povezani z ekstremnimi vremenskimi pojavi. Poudarila je številne aktivnosti, kako do podnebno nevtralnih in podnebno odpornih načinov življenja v mestih.

Na dogodku je potekala tudi okrogla miza z župani mestnih občin, ki so predstavili različne poglede na to, kaj čaka mesta v letu 2030. Razprava je potekala v smeri glavnih okoljskih in razvojnih ciljev, ključnih projektov za razvoj mest ter doseganja ciljev podnebne nevtralnosti pametnih mest.

Vač o dogodku na prenosu dogodka.