Skoči do osrednje vsebine

Srečanje generalnih direktorjev pristojnih za prostorski in urbani razvoj

  • Ministrstvo za okolje in prostor

V organizaciji češkega predsedstva Svetu Evropske unije sta včeraj in danes v Pragi potekala sestanka generalnih direktorjev pristojnih za prostorski razvoj (teritorialno kohezijo) in generalnih direktorjev, pristojnih za urbani razvoj.

Češka govorca na sestanku
1 / 2

Sestankov se je udeležila mag. Aša Rogelj, namestnica generalnega direktorja na Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor.

Včeraj so generalni direktorji, pristojni za prostorski razvoj, med drugim, razpravljali o doseganju ciljev evropskih politik v luči zagotavljanja uravnoteženega razvoja celotnega evropskega prostora.

Danes so generalni direktorji, pristojni za urbani razvoj na podlagi Ljubljanskega dogovora (2021) soglasno potrdili začetek delovanja dveh novih partnerstev Urbane agende EU – partnerstva na temo »ozelenitev mest« in partnerstva na temo »trajnostni turizem«.

Partnerstva Urbane agende EU so od leta 2016 vzorčni mehanizem evropskega mednivojskega sodelovanja med mesti, državami članicami, Evropsko komisijo in drugimi deležniki v EU za izboljšanje zakonodaje, financiranja in izmenjave znanj. Izkaz dobrega sodelovanja med MOP in slovenskimi mesti je vključitev Združenja mestnih občin Slovenije v partnerstvo »Ozelenitev mest« in Ljubljane v partnerstvo »Trajnostni turizem«.