Skoči do osrednje vsebine

Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki. Tehnična pravila določajo digitalno obliko ter način priprave gradiva za vodenje in izmenjavo podatkov v okviru prostorskega informacijskega sistema ter načine povezovanja teh podatkov z drugimi zbirkami podatkov. Uporabljati se začnejo s 1. januarjem 2023.

Prostorski informacijski sistem (PIS) je informacijski sistem za podporo pri opravljanju nalog države in lokalnih skupnosti na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov, spremljanje stanja prostorskega razvoja in omogočanje javnosti, da se seznani s stanjem v prostoru. PIS vsebuje zbirke prostorskih podatkov, orodja ter storitve za podporo procesom na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov.

S PIS uvajamo elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja (ePlan) in graditve objektov (eGraditev).

Navedeni sistemi se bodo vzpostavili, vodili in vzdrževali znotraj PIS, ki ga skladno s prostorsko zakonodajo vodi in vzdržuje Ministrstvo za okolje in prostor.

Na osnovi tehničnih pravil se bo prek storitev PIS zagotavljal javni dostop do standardiziranih podatkov o prostorskih aktih.

Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki