Skoči do osrednje vsebine

Okrogla miza o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Generalni direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja Georgi Bangiev se je udeležil okrogle mize Zagovornika načela enakosti o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane. Namen dogodka je zagotoviti, da se gibalno oviranim osebam, ne glede na osebne okoliščine invalidnosti, zagotovijo enake možnosti in pravice do izobrazbe.

Gen.direktor Bangiev sodelujoč v pogovoru
1 / 2

Zagovornik načela enakosti je opravil analizo dostopnosti obstoječih srednjih šol, s katero se je izkazalo, da le nekaj šol v državi ustreza pogojem dostopnosti invalidom, zaradi česar je invalidnim dijakom onemogočen vpis na srednje šole, ki ne zagotavljajo dostopnosti.

Zagovornik je na podlagi posebnega poročila Ministrstvu za okolje in prostor priporočal, da pripravi predlog spremembe Gradbenega zakona na način, da bo vključeval končni rok za obvezno primerno prilagoditev obstoječih objektov v javni rabi iz 38. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) ter določil pristojnost inšpekcije in globe v primeru kršitev.

Generalni direktor Georgi Bangiev je uvodoma predlagal, da se tema obravnava širše in sicer v kontekstu izvedbe prilagoditev za vse skupine s posebnimi potrebami. »Na ministrstvu predlagamo določitev roka za prilagoditev objektov v javni rabi na način, da bodo prijazni vsem skupinam s posebnimi potrebami. Prav tako predlagamo določitev nalog inšpekcijskega nadzora in višino glob za prekrške v primeru, ko se prilagoditve ne izvedejo. Naš cilj je, da v naslednjih treh letih prilagodimo vse obstoječe objekte v javni rabi, kot to določa Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI),« je povedal generalni direktor.

Gradbeni zakon (GZ-1) in Pravilnik o univerzalni graditvi že določata pogoje za gradnjo novih objektov v javni rabi, tudi v primeru rekonstrukcije. Šibka točka, ki jo bo v prihodnje potrebno nasloviti pri izvajanju investicij, je odločitev glede izvedbe, in sicer v povezavi s tehnično izvedljivostjo ter nesorazmernostjo stroškov njihove izvedbe. Glede objektov kulturne zaščite pa bo potrebna tudi uskladitev z Ministrstvom za kulturo, v smislu, da ne posegamo v kulturno dediščino in hkrati zagotovimo dostopnost za invalide.

Vsa posebna poročila do dostopna na spletni strani.