Skoči do osrednje vsebine

Slovenska nagrada Natura 2000 za komuniciranje Triglavskemu narodnemu parku

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Drugo od šestih slovenskih nagrad Natura 2000 prejme Javni zavod Triglavski narodni park (JZ TNP) za prijavo Krepitev sodelovanja s šolami in drugimi deležniki Biosfernega območja Julijske Alpe, in sicer v kategoriji komunikacijske akcije za območja Nature 2000. Na dnevu biosfernih območij v Kranjski Gori sta nagrado prevzela direktor JZ TNP dr. Tit Potočnik in vodja informacijsko izobraževalne službe Majda Odar.
Ana Kunstelj, JZ TNP, dr. Tit Potočnik, dir. JZ TNP, članica strokovne žirije slovenske nagrade Natura 2000 Petra Repnik, Direkcija RS- za vode, vodja projekta LIFE-IP NATURA.SI Maja Cipot, MOP
1 / 3

Turneja slovenske nagrade Natura 2000 podeljuje plakete šestim zmagovalcem za dobre prakse upravljanja z območji Nature 2000 z dolgoročnimi učinki. Nagrado organizira LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI) v letu, ko obeležujemo 30 let programa LIFE in Nature 2000 v Evropski uniji in 18 let Nature 2000 v Sloveniji. 8-članska strokovna žirija je ocenjevala 21 prijav v petih kategorijah, med katerimi se je 16 prijav uvrstilo v finalni izbor. Podelitev slovenske nagrade Natura 2000 šestim zmagovalcem poteka na enomesečni turneji po Sloveniji. Vsi zmagovalci bodo znani do sredine novembra.

Maja Cipot, vodja projekta LIFE-IP NATURA.SI z Ministrstva za okolje in prostor je ob predaji plakete povedala: “Kot eden najstarejših narodnih parkov v Evropi, ki je lani preznoval 40 let obstoja, je Triglavski narodni park simbol varstva narave v Sloveniji in tudi upravljalec enega največjih območij Nature 2000 v Sloveniji - Julijci. S svojim delom sodelavci javnega zavoda skozi vsa leta dokazujejo strokovnost in povezovanje z lokalnimi skupnostmi. Med slednjimi pa so mladi tisti, na katere stavimo za prihodnost ohranjanja bogastva slovenske narave. Slovenska nagrada Natura 2000 je za Triglavski narodni park priznanje za odlično delo, vzor drugim in dolgoročno prizadevanje, da bomo slovensko in evropsko naravno dediščino ohranjali še naprej.”

Tit Potočnik, direktor JZ TNP, je ob prevzemu nagrade poudaril: “Zelo veseli smo nagrade. Menimo, da je informiranje, ozaveščanje in vplivanje na navade ljudi posebej pomembno med njihovim odraščanjem. V sodelovanju s šolami smo se še posebej potrudili, da smo mlade spodbudili k sodelovanju v programih, ki so povezani z varovanjem okolja, z ozaveščanjem, kaj pomeni narava in kakšen naj bo odnos človeka do narave."

Majda Odar, vodja izobraževalno informacijske službe JZ TNP, je povedala: “Te nagrade smo zelo veseli. Menimo, da je to nagrada za prizadevanja na celotnem območju Julijskih Alp, Triglavskega narodnega parka in Biosfernega območja Julijske Alpe. To ni nagrada le našemu zavodu, pač pa vsem deležnikom, tistim v izobraževanju, tistim iz parkovnih občin in iz destinacij. Je nagrada za to, ker se zavedamo, da živimo na edinstvenem območju Triglavskega narodnega parka, ki ima toliko naravnih vrednot in posebnosti; ima tudi svojevrsten element kulturne krajine, to so ljudje, ki tukaj živijo. In to je po našem mnenju dejansko tisto, kar Natura 2000 potrebuje: skrben, svojevrsten, dolgoročen, vzdržnosten odnos ljudi do okolja. Čestitka gre torej vsem v prostoru, ki živijo trajnostno, ki vedo, kako posebno je to območje in vsem, ki bodo v to dogajanje vstopili v bodoče, česar se seveda prav tako zelo veselimo.”

Triglavski narodni park povezuje generacije za naravo slovenskega in evropskega pomena

Prijava Krepitev sodelovanja s šolami in drugimi deležniki Biosfernega območja Julijske Alpe temelji na skupnosti šol, ki dolgoročno ne samo izobražujejo, temveč tudi vzgajajo generacije otrok, učiteljev in staršev skladno s poslanstvom narodnega parka. Z uvajanjem novih tehnologij, ki so mladim danes praktično položene v zibelko, še dodatno spodbujajo vpletenost v sodobni slog življenja generacij, ki bodo v prihodnosti imele najmočnejši glas za naravo. S programom mladi nadzorniki so v JZ TNP postavili dolgoročni odnos s tistimi, ki si želijo v skupnosti postati ambasadorji varstva narave. Skupnost šol Julijske Alpe je tudi odlična platforma za poglobljeno spoznavanje pestrosti živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov Nature 2000. JZ TNP tako učinkovito povezuje generacije ljudi za varstvo narave slovenskega in evropskega pomena.

Predstavitev zmagovalne prijave Triglavskega narodnega parka: Krepitev sodelovanja s šolami in drugimi deležniki Biosfernega območja Julijske Alpe

Ena izmed nalog Javnega zavoda Triglavski narodni park je ozaveščanje ljudi o pomenu ohranjanja narave, informiranje širše javnosti in usmerjanje obiska. Vse to z namenom, da ohranjamo edini narodni park, habitate in vrste znotraj njih. Na tem področju smo si v zadnjih petih letih veliko lahko pomagali s projektom Life Naturaviva. Projekt je komunikacijski ter je slonel na različnih aktivnostih, preko katerih smo ozaveščali o pomenu biodiverzitete.

Kot institucija se povezujemo z različnimi deležniki znotraj območja parka in Biosfernega območja Julijske Alpe, pa tudi drugimi zavarovanimi območji in projekti v Sloveniji in tujini.

Velik del predstavlja kontinuirano delo z otroci, ki živijo na tem območju - preko Skupnosti šol BOJA. Posvečamo se tudi informiranju in ozaveščanju obiskovalcem območja in usmerjamo obisk z bolj ranljivih območij na manj ranljiva območja.