Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Zavod RS za zaposlovanje bo tudi v letu 2020 socialnim podjetjem omogočil izvajanje Učnih delavnic

  Program Učne delavnice je namenjen vključevanju ranljivih skupin v praktična usposabljanja v socialnih podjetjih ter razvoju dejavnosti in zaposlovanju v obstoječih socialnih podjetjih z namenom socialne, poklicne in delovne rehabilitacije brezposelnih, ki potrebujejo poglobljeno obravnavo.

 • Zagotovljena sredstva za spodbude za trajno zaposlovanje mladih v vzhodni regiji

 • Neposredna elektronska vročitev negativnega potrdila o nekaznovanosti

  Nekaznovanost se dokazuje s potrdilom iz kazenskih evidenc, ki ga oseba pridobi na Ministrstvu za pravosodje in v katerem je navedeno, ali je oseba zabeležena v kazenskih evidencah. Potrdilo o nekaznovanosti posamezniki med drugim pogosto potrebujejo za prijavo na prosto delovno mesto.

 • Dodatna pojasnila glede definicje minimalne plače

  Preko sistema eDavki je bilo 22. 1. 2020 vsem subjektom, ki zaposlujejo delavce, podano pojasnilo o sistemu minimalne plače po 1. 1. 2020 in je bilo objavljeno tudi na spletni strani ministrstva. Na ministrstvu ne glede na navedeno prejemamo še vedno pogosta vprašanja glede nove definicije minimalne plače, predvsem v zvezi z izločitvijo dodatkov iz minimalne plače in v zvezi z vplivom spremenjene definicije minimalne plače na ureditev nadomestila plače za čas odsotnosti z dela. Iz tega razloga v tem delu (dodatkov in nadomestila plače) objavljamo dodatna pojasnila.

 • V februarju dodatni izplačilni dan za denarno socialno pomoč

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je zaradi težav pri izdaji odločb na centrih za socialno delo, podaljšalo obdobje za odločanje za upravičence do otroškega dodatka in denarne socialne pomoči ter omogočilo dodatni dan izplačila za upravičence do denarne socialne pomoči, ki bo v ponedeljek 10. februarja 2020. Datumi rednih izplačil ostajajo nespremenjeni.

 • Dan odprtih vrat na Inšpektoratu za delo

  Z namenom informiranja Inšpektorat za delo v prihodnjem tednu organizira Dan odprtih vrat glede minimalne plače, in sicer v sredo, 5. februarja 2020, od 9. do 17. ure, na svojih lokacijah po Sloveniji.

 • Objava Javnega povabila za usposabljanja na delovnem mestu »Usposabljam.se« 2020 pri delodajalcih

  Zavod za zaposlovanje je danes objavil enotno javno povabilo za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu »Usposabljam.se« 2020, za predvidoma 1.750 brezposelnih iz vse Slovenije. Vključeni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa kandidate preizkusijo in jih usposobijo za konkretno delo.

 • Objava Javnega povabila za delovni preizkus 2020 pri delodajalcih

  Zavod za zaposlovanje je danes objavil javno povabilo za izvedbo lokalnih programov delovnega preizkusa 2020, za brezposelne iz vse Slovenije. Vključeni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa izvedejo delovni preizkus na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu.

 • Ukrepi ministrstva za izboljšanje oskrbe starejših zadovoljivi

  Računsko sodišče je 16. septembra 2019 objavilo revizijsko poročilo o uspešnosti Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ter Ministrstva za zdravje pri zagotavljanju dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva v obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2018. MDDSZ je skladno z zahtevo Računskega sodišča v predpisanem roku pripravilo in poslalo odzivno poročilo, v katerem se je opredelilo do vseh pripomb Računskega sodišča, pojasnilo ukrepe, ki jih je pripravilo že v fazi priprave in objave poročila ter pripravilo nabor popravljalnih ukrepov z jasno časovnico. Računsko sodišče je ukrepe ministrstva v odzivnem poročilu, ki sledijo cilju izboljšanja stanja na področju institucionalnega varstva, ocenilo za zadovoljive.

 • Delodajalci danes preko portala eDavki obveščeni o pravicah in obveznostih pri izplačilu plač

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes s sodelovanjem Finančne uprave RS preko sistema eDavki vsem subjektom, ki zaposlujejo delavce, posredovalo celovito informacijo o pravicah in obveznostih pri določanju in izplačilu plačila za delo.

 • Najava objave javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno starejšim osebam

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo predvidoma konec marca 2020 objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše.

 • Objava javnega povabila delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito 2020

  Zavod RS za zaposlovanje bo danes, dne 20. 1. 2020, objavil »Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito 2020«.

 • Intervju ministrice Ksenije Klampfer za Vzajemnost

  Ministrica mag. Ksenija Klampfer je v intervjuju za januarsko Vzajemnost spregovorila o sistemu socialne varnosti in o skrbi za stareješe.

 • Ministrica mag. Ksenija Klampfer poziva k doslednemu spoštovanju Zakona o minimalni plači in napoveduje poostren nadzor

  Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Ksenija Klampfer, poziva vse delodajalce k doslednemu spoštovanju in izvajanju Zakona o minimalni plači. Za delo od 1.1.2020 je določena nova višina minimalne plače (940,58 EUR bruto), hkrati pa so iz minimalne plače izločeni vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami. Iz minimalne plače sta izločena tudi del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotovilo dodatna sredstva za izbor programov javnih del za leto 2020

  Za Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2020 so zagotovljena dodatna sredstva.

 • Ministrica mag. Ksenija Klampfer se je zavzela za povečanje količine hrane za najbolj ogrožene

  Odpravljanje najhujših oblik revščine z zagotavljanjem nefinančne pomoči materialno in socialno najbolj ogroženim osebam se v Sloveniji zagotavlja v obliki paketov s hrano ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo njihovo socialno vključevanje. Gre za EU ukrep, ki se sofinancira iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim 2014-2020 in se v Sloveniji izvaja od leta 2014. Njegova vrednost znaša 24 milijonov evrov, od katerih država zagotavlja sofinanciranje v višini 15%. Evropskih sredstev za ta namen je dovolj do leta 2023, torej do nove finančne perspektive, v primeru potrebnih dodatnih količin prehranskih izdelkov s strani humanitarnih organizacij, pa bo ministrstvo potrebna sredstva zagotovilo. Ministrica mag. Ksenija Klampfer se je zavzela tudi za povečanje količine hrane za najbolj ogrožene, s čimer bodo posamezniki v paketu prejemali večjo količino hrane, kot je sedaj.

 • Ministrica mag. Klampfer odredila izredni nadzor nad prejetimi vlogami za izredno uskladitev cen v domovih za starejše

  Glede januarske izredne uskladitve cen oskrbnine smo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) prejeli 50 vlog. Med njimi je ministrstvo pri šestih vlogah ugotovilo neskladja. Po navodilih ministrice mag. Ksenije Klampfer bo ministrstvo preverjalo utemeljenost oddanih vlog za uskladitev cene oskrbnine s strani izvajalcev. Preučujemo tudi možnost poenotenja cen oskrbnine za posamezno kategorijo oskrbe pri vseh izvajalcih institucionalnega varstva starejših v javni mreži.

 • Državni sekretar Tilen Božič o novostih na trgu dela

  DS Tilen Božič danes na računovodskem zajtrku v gorenjski izpostavi Gospodarske zbornice Slovenije predstavlja spremembe pokojninske zakonodaje in zakonodaje s področja trga dela. Predstavitvi sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakona o urejanju trga dela, ki so s 1. 1. stopile v veljavo ter predstavitvi načrtov za prihodnje delo bo sledila razprava z udeleženkami in udeleženci.

  Za tem bo DS Božič obiskal še kranjsko območno službo Zavoda RS za zaposlovanje, kjer se bo seznanil s trenutnim stanjen, prihodnjih predvidenim trendom in specifikami trga dela na gorenjskem.

 • Delo in zaposlovanje tujcev

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) si skupaj z Inšpektoratom Republike Slovenije za delo (IRSD) ves čas prizadeva za znižanje števila kršitev delovnopravne zakonodaje in zakonodaje glede zaposlovanja tujcev. V ta namen tako MDDSZ kot IRSD organizirata preventivne ukrepe osveščanja delavcev in delodajalcev.

 • Novi predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu

  Na področju varnosti in zdravja pri delu je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdalo štiri pravilnike, in sicer: