Skoči do osrednje vsebine

419,5 ton prehrambnih izdelkov že na razdelilnih mestih

Ministrstvo v okviru pomoči najbolj ogroženim izvaja Operativni program za hrano in/ali osnovno materialno pomoč (Program). Letos bo ministrstvo predvidoma zagotovilo več kot 1.300 ton prehrambnih izdelkov. 419,5 ton prehrambnih izdelkov v okviru tretje dobave letu 2022, je že na razdelilnih mestih partnerskih organizacij.

Program je sofinanciran iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim in se izvaja od leta 2014 z namenom zagotoviti pomoč materialno in socialno najbolj ogroženim osebam v Sloveniji v obliki prehrambnih izdelkov (moka, testenine, riž, mleko, olje, konzervirana zelenjava - fižol in konzervirana zelenjava - pelati) ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo socialno vključevanje materialno in socialno najbolj ogroženih oseb. 

Ministrstvo je v okviru Programa tretjič v tem letu zagotovilo prehrambne izdelke za socialno in materialno najbolj ogrožene ljudi in sicer v višini 419,5 ton, ki zajemajo:

  • 98.182,00 kg pšenične bele moke TIP 500,
  • 84.202,00 kg jajčnih testenin (kratke in dolge testenine (špageti) v enakem deležu),
  • 58.692,00 brušenega dolgozrnatega riža,
  • 64.434,00 l jedilnega rafiniranega sončničnega olja,
  • 55.906,50 kg konzervirane zelenjave - fižola,
  • 58.121,00 kg konzervirane zelenjave - pelatov.

Partnerski organizaciji Slovenska karitas in Rdeči križ Slovenije bosta hrano dostavili na razdelilna mesta. Podrobnejše informacije o terminih razdeljevanja paketov s hrano in upravičenosti do izdelkov nudijo območna združenja obeh partnerskih organizacij.