Skoči do osrednje vsebine

Vzpostavljen informativni izračun energetskega dodatka (spletni kalkulator)

Na spletnem mestu GOV.SI je zaživel spletni kalkulator za izračun energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

Informativni izračun energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka

"Energetski dodatek se bo dodeljeval med 1. novembrom 2022 in 31. marcem prihodnje leto. Informativni izračun oziroma spletni kalkulator bo pokazal ali so upravičeni do energetskega dodatka ali ne," je na novinarski konferenci ob predstavitvi kalkulatorja povedal minister Luka Mesec, ki je tudi poudaril, da gre za ciljani ukrep proti draginji, ki je namenjen najranljivejšim posameznikom in gospodinjstvom. Z ukrepom zajemamo približno 60 tisoč najrevnejših gospodinjstev.

Minister Luka Mesec je ob tem poudaril, da je ministrstvo na 113.000 upokojencev z nizkimi pokojninami, ki ne presegajo meje za pridobitev varstvenega dodatka, naslovilo dopis, v katerem jih obveščamo o morebitni upravičenosti do energetskega dodatka in jih pozivamo naj se obrnejo na center za socialno delo.

Z namenom zagotavljanja višje socialne varnosti socialno najranljivejših skupin prebivalstva je določeno izplačilo energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka:

  • 200 evrov za samske osebe;
  • 200 evrov za družine z enim staršem, povečanega za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
  • 314 evrov za dvostarševske družine, povečanega za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
  • 314 evrov za pare brez otrok. 

Energetski dodatek se upravičencu izplača samo enkrat, pri čemer se ugotavljanje izpolnjevanja pogojev na podlagi veljavne odločbe za denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek izvaja v daljšem časovnem obdobju, od 1. avgusta 2022 do 31. marca 2023. 

Ob tem  opozarjamo, da v kolikor samska oseba ali družina ni prejemnica denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka zaradi lastništva premoženja, lahko v času od 1. oktobra 2022 do 28. februarja 2023 pri pristojnem centru za socialno delo vloži vlogo za denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek, saj se pri ugotavljanju materialnega položaja premoženje (razen prihrankov in vrednostnih papirjev) ne upošteva. V omenjenem obdobju tudi ne velja omejitev dedovanja po 54.a členu Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Na podlagi upravičenosti do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka je samska oseba ali družina posledično lahko upravičena tudi do energetskega dodatka.

Energetski dodatek za dohodkovno najšibkejše kategorije invalidov je v višini 200 evrov. 

Do energetskega dodatka so upravičeni:

  • upravičenci do nadomestila za invalidnost po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov;
  • upravičenci, ki imajo pravnomočno odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti po 34. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in so upravičeni do denarne pomoči oziroma varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke;
  • upravičenci, ki so vključeni v proces zaposlitvene rehabilitacije in prejemajo prejemke iz naslova zaposlitvene rehabilitacije po četrti alineji prvega odstavka 17. člena ZZRZI in so upravičeni do denarne socialne pomoči;
  • upravičenci po Zakonu o vojnih invalidih, ki prejemajo družinski dodatek kot edini prejemek;
  • invalidi I. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki nimajo pravice do invalidske pokojnine.