Skoči do osrednje vsebine

Poslanica ob mednarodnem dnevu za izkoreninjenje revščine

17. oktober je Generalna skupščina združenih narodov razglasila mednarodni dan boja proti revščini. Letošnje leto je zaznamovano z vplivom draginje na izdatke gospodinjstev, kjer so posebej izpostavljene gospodinjstva z nizkimi dohodki. Ministrstvo je poleg vseh sistemskih ukrepov, pripravilo energetski dodatek za najranljivejše in draginjski otroški dodatek.

Z dodatnimi ukrepi želimo preprečiti naraščanje socialnih stisk, pri tem pa posebno pozornost namenjano najranljivejši populaciji. Energetski dodatek bodo tako prejeli prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ter invalidi z nizkimi dohodki. Na spletnem portalu si lahko sedaj vsakdo izračuna, v kolikšni višini je upravičen do dodatka. Dodatno je ministrstvo na 113.000 upokojencev z nizkimi pokojninami, ki ne presegajo meje za pridobitev varstvenega dodatka, naslovilo tudi dopis, v katerem jih obveščamo o morebitni upravičenosti do energetskega dodatka in jih pozivamo naj se obrnejo na center za socialno delo.

Z draginjskim otroškim dodatkom pomagamo družinam, ki so upravičene do otroškega dodatka. Tako bodo v novembru in decembru 2022 ter januarju 2023 poleg otroškega dodatka za vsakega otroka prejele tudi draginjski dodatek.

S ciljem zagotoviti pomoč najbolj ogroženim, je ministrstvo v potrditev Evropski komisiji poslalo Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Republiki Sloveniji v obdobju 2021–2027. Program za materialno pomoč najbolj ogroženim v Sloveniji se kot ukrep socialne politike na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvaja od leta 2014 dalje. Ukrep prispeva k odpravljanju najhujših oblik revščine z zagotavljanjem nefinančne pomoči materialno in socialno najbolj ogroženim osebam, in sicer v obliki paketov s hrano, ki jih razdeljujejo izbrane humanitarne organizacije ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo socialno vključevanje najbolj ranljivih.