Skoči do osrednje vsebine

Karitasu in Rdečemu križu dostavljena hrana

Ministrstvo je Rdečemu križu Slovenije in Slovenski Karitas dobavilo hrano za socialno in materialno najbolj ogrožene. Dobavljena je bila pšenična bela moka TIP 500, kratke in dolge testenine, brušen dolgozrnati riž, mleko in konzervirana zelenjava. Vse osebe v stiski tudi pozivamo, da se obrnejo na krajevno pristojen center za socialno delo in preverijo upravičenost do socialne pomoči.

Gre za tretjo dobavo hrane v tem letu za socialno in materialno najbolj ogrožene osebe, in sicer v višini 668.550,50 kg. Dobavljenih je 69.785,50 kg jajčnih testenin (kratke in dolge testenine (špageti) v enakem deležu), 91.444,00 kg brušenega dolgozrnatega riža, 384.377,00 l UVT mleka, standardiziranega polnega mleka s 3,5 % mm, 45.184,00 kg konzervirane zelenjave – fižola in 77.760,00 kg konzervirane zelenjave - graha. Podrobnejše informacije o terminih razdeljevanja hrane in upravičenosti do izdelkov nudijo območna združenja Slovenske karitas in Rdečega Križa.

Osebe v stiski ob tem pozivamo, da na pristojnem centru za socialno delo v njihovem kraju preverijo upravičenost do socialne pomoči, ki obsega tako pravico do denarne socialne pomoči, kot izredne denarne socialne pomoči, ki je namenjena kritju izrednih stroškov, kateri so vezani na preživljanje.

Ministrstvo pomoč v obliki hrane za socialno in materialno najbolj ogrožene zagotavlja od leta 2014 v okviru Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Poleg hrane zagotavljamo tudi različne spremljevalne ukrepe, s katerimi želimo spodbujati socialno vključevanje najšibkejših.

Pomoč izvajamo v okviru Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Za obdobje 2021 - 2023 je za izvajanje Programa zagotovljenih 8,9 milijona evra, od tega 7,7 milijona evra za nakup paketov s hrano.