Skoči do osrednje vsebine

Danes prva izplačila draginjskega dodatka za otroke

Danes bodo izvedena prva izplačila draginjskega dodatka za otroke, ki ga je Vlada sprejela s ciljem, da se v času draginje pomaga družinam upravičenim do otroškega dodatka. Dodatek bo družina prejela za vse otroke v družini, za katere je upravičena do otroškega dodatka. Družine bodo prejele dve ločeni nakazili, eno za otroški dodatek in eno za draginjski dodatek za otroka.

Za upravičenost do otroškega dodatka mora imeti družina veljavno odločbo za otroški dodatek za oktober, november in december 2022. Če je družina umeščena v prvi dohodkovni razred in ima tri otroke, bo prejela draginjski dodatek v višini 368,37 evra, torej trikrat po 122,79 evra. Do draginjskega dodatka bodo upravičene tudi rejniške družine za otroke, stare do 18 let.

Draginjski dodatek bo družina prejemala tri mesece (november/december/januar) poleg otroškega dodatka oziroma krajše obdobje, če bodo do otroškega dodatka upravičeni za krajše obdobje. Na primer, če se bo otrok rodil decembra in bo do otroškega dodatka upravičen od decembra dalje, bo prejel izplačilo draginjskega dodatka samo v januarju in sicer na isti dan, kot otroški dodatek. Na ta dan bodo upravičenci prejeli dve ločeni nakazili.

S pomočjo spletnega kalkulatorja si lahko družine, upravičene do otroškega dodatka informativno izračunajo, kolikšen draginjski dodatek za otroka jim pripada.